Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Bùi Anh Trinh – THÀNH LẬP VIỆT MINH HỘI

1Nguyễn Tất Thành mượn tên Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội

Năm 1940, khoảng tháng 10, Theo hồi ký của Hoàng Văn Hoan, Thiếu tá Hồ Quang ( Nguyễn Tất Thành ) giả từ quân đội của Mao Trạch Đông trở về Hoa Nam, ông nhắn Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp hủy bỏ kế hoạch theo học trường Quân chính để rồi cùng với Vũ Anh, Phùng Chí Kiên, Cao Hồng Lãnh, Hoàng Văn Hoan đến họp tại thành phố Quế Lâm.

* Chú giải :  Trong cuộc họp , tất cả đều đồng ý là thời thế đã có những biến đổi thuận tiện cho việc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước bị trị. Các ông cần phải có một cơ sở hoạt động hợp Pháp để tuyên truyền, tập họp lực lượng, sẳn sàng theo quân Tưởng Giới Thạch trở về Việt Nam đánh Nhật và cướp lấy chính quyền.  Do đó chuyện trước tiên là phải thành lập một đảng, có danh xưng, có giấy tờ hẳn hoi.

Ông Hồ Học Lãm đề nghị cứ thành lập lại Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội trước đây.  Hiện nay ông còn giữ giấy tờ thành lập hội và hội viên cũng còn có Hồ Học Lãm, Hoàng Văn Hoan, Đặng Văn Cáp, Cao Hồng Lãnh.  Mọi người đồng ý và đề cử ông Hồ Học Lãm đứng ra lãnh đạo tổ chức.  Tuy nhiên ông Lãm từ chối vì ông đang bị bệnh nặng, ông đề cử ông Nguyễn Tất Thành và hứa sẽ đứng tên làm Chủ nhiệm của hội trên mặt giấy tờ.

Hồi ký của Hoàng Văn Hoan: “Vấn đề đầu tiên là vấn đề lấy danh nghĩa gì để hoạt động?  Bác chủ trương lấy danh nghĩa Việt Nam Độc Lập Đồng Minh ( gọi tắt là Việt Minh ), và mời ông Hồ Học Lãm đứng ra chủ trì để chúng tôi dựa vào đó mà hoạt động.  Chủ trương đó xuất phát từ chỗ Việt Minh là một tổ chức mà trước kia chúng tôi đã cùng với ông Hồ Học Lãm lập ra và đăng ký ở Nam Kinh; xuất phát từ chỗ ông Hồ Học Lãm không phải là Cọng sản mà lại thật lòng ủng hộ chúng ta, nếu ông đứng ra làm thì chúng ta sẽ được nhiều thuận lợi…” .

Câu “không phải là Cọng sản” chứng minh được rằng năm 1940 không ai muốn theo CS, trái lại còn giấu biệt chuyện mình từng theo CS.  Đơn giản là vì CS chủ trương thế giới đại đồng ( Vô tổ quốc ) trong khi thế giời đang đại chiến, mọi người đánh nhau chết bỏ vì tôn thờ quốc gia của mình. Chủ nghĩa CS trở thành chuyện giễu.

Do đó sau này có nguồn tin cho rằng Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng được HCM kết nạp vào ĐCSĐD năm 1940 là hoàn toàn tưởng tượng.  Không ai điên gì theo CS trong khi phong trào CS trên toàn thế giới đang bị phỉ nhổ.  Lúc này mới chỉ có nước Nga theo chế độ  CS nhưng Cọng sản Nga quá lép vế so với tư bản Đức, Ý, Nhật;  đủ để cho thế giới kết luận được rằng nên theo CS hay không.  Theo dõi hồi ký của Hoàng Văn Hoan thì cho tới tháng 11 năm 1944 VNG và PVĐ vẫn chưa gia nhập ĐCS.

Năm 1940, tháng 10, theo hồi ký Hoàng Văn Hoan, ông Hồ Học Lãm làm đơn xin phép tái lập Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, kể rõ lý lịch là hội có từ trước (1936) do liên kết với VNQDĐ nay xin tái tục.  Hội do ông Hồ Học Lãm làm chủ nhiệm.

Đơn làm xong, một phái đoàn gồm 6 người đem đơn ấy đến gặp đại diện của chính quyền Trung Hoa là Tướng Lý Tế Thâm để xin phép được hoạt động. ( Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Hoan, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Cao Hồng Lãnh.  Ông NTT lánh mặt vì sợ bị nhận diện là Lý Thụy, một cán bộ CS hoạt động tại Quảng Châu vào năm 1925-1927 ).

Sáu nhân vật trên đây chính là 6 nhân vật đầu tiên cùng với Nguyễn Tất Thành sáng lập ra tổ chức Việt Minh.  Ngoại trừ Phùng Chí Kiên, tất cả những người còn lại, kể cả ông Nguyễn Tất Thành, đều không thiết tha gì với Chủ nghĩa Cọng sản; họ tụ tập nhau lại chẳng qua là vì tinh thần ái quốc chứ không phải vì tinh thần quốc tế vô sản.

Việt Nam Dân Tộc Giải Phóng Đồng Minh Hội

Năm 1940, cuối tháng 11, theo hồi ký Võ Nguyên Giáp thì Nguyễn Tất Thành và Việt Minh Hội, gồm 7 người, quyết định phải về biên giới Việt Trung để lập cơ sở.  Các ông dời về thị trấn Tĩnh Tây, cách biên giới Việt Trung khoảng 80 cây số, cách Thị xã Cao Bằng 100 cây số.

Hồi ký Hoàng Văn Hoan giải thích lý do dời về Tĩnh Tây:  “Mọi vấn đề đặt ra phải suy nghĩ là về biên giới ở vùng nào?  Ở đây (Côn Minh), ngay từ khi Bác đến đã sắp đặt người ở biên giới, nhưng chính trị Vân Nam không tốt, dù có người ở biên giới cũng khó lòng hoạt động… 

Vừa khéo léo, Bác còn ở Trùng Khánh thì chúng tôi nhận được thư của ông Hồ Học Lãm nói cơ hội cách mạng đã đến, Trương Bội Công được Trung Hoa giúp đỡ, hiện đang liên lạc các nơi để tìm người cách mạng Việt Nam, đồng thời muốn mời ông Hồ Học Lãm ra hợp tác với ông ta trong việc này… Khi Bác về đến Côn Minh chúng tôi đưa việc đó ra báo cáo, Bác liền quyết định các đồng chí Phùng Chí Kiên, Vũ Anh và tôi đi Quý Dương gặp ông Hồ Học Lãm…”.

*Chú giải :Trương Bội Công tên thật là Nguyễn Văn Chiêu, người làng Thường Tín tỉnh Hà Đông Bắc Việt, cùng quê với Nguyễn Hải Thần.  Năm 1908 lưu vong sang Trung Hoa.  Theo học khóa 2 trường võ bị Bảo Định, cùng khóa với ông Hồ Học Lãm.  Sau khi tốt nghiệp ông phục vụ trong quân đội của Tưởng Giới Thạch.  Năm 1930 ông là chỉ huy trưởng trường Quân sự Nam Ninh.  Tới khi về hưu ông mang cấp bậc Đại Tá.

Năm 1937 quân Nhật tấn công quân Tưởng Giới Thạch tại Hoa Nam, đến năm 1940 quân Nhật tràn vào Việt Nam qua ngã Lạng Sơn và Cao Bằng.  Tướng tư lệnh đệ Tứ quân Khu của Trung Hoa là Trương Phát Khuê mời Trương Bội Công trở lại quân đội với cấp bậc Thiếu tướng để mở trường huấn luyện du kích điệp báo cho những người Việt Nam lưu vong.  Chuẩn bị đưa họ trở về Việt nam để theo dõi hoạt động của quân Nhật.

 Ngoài ra Trương Bội Công còn nhận được lệnh thành lập một tổ chức chính trị cho nhóm người Việt lưu vong, chuẩn bị sau này đưa về Việt Nam hoạt động.  Trương Bội Công báo cho ông Hồ Học Lãm cũng là một đại tá về hưu để mời ông Lãm cũng như Nguyễn Hải Thần tham dự.  Lãm báo cho nhóm NNT và NTT quyết định về Tĩnh Tây để chiếm lấy các cơ hội mà Trương Bội Công đang nắm trong tay.

 Theo hồi ký của Hoàng Văn Hoan thì NTT và các ông bàn nhau tìm cách :  (1) Nắm lấy hơn 40 người Việt đang được Trương Bội Công huấn luyện;  (2) Phân hóa đám người của Trương Bội Công trong tồ chức chính trị sắp được thành lập (Nguyễn Hải Thần, Trương Trung Phụng);  (3) Vận động chính quyền Tưởng Giới Thạch chấp nhận tổ chức VNĐLĐMH của các ông làm nồng cốt của tổ chức chính trị sắp thành lập.

 Theo hồi ký của Đặng Văn Cáp trong tập hồi ký Đầu Nguồn xuất bản tại Hà nội năm 1977 thì ông được giao nhiệm vụ phá hoại uy tín của Trương Bội Công bằng cách viết thư rơi, tố cáo Trương Bội Công ăn hối lộ, ăn chặn tiền ăn của học viên.  Hồi ký của một đảng viên VNQDĐ ly khai khác là Lê Tùng Sơn, cũng trong tập hồi ký Đầu Nguồn, cho biết ông được giao nhiệm vụ dùng các anh em trong nhóm Thiết Huyết gia nhập tổ chức của Trương Bội Công để chia ghế và gây xáo trộn trong tổ chức.

Hồi ký của Võ Nguyên Giáp ( Những Năm Tháng Không Bao Giờ Quên ) cũng cho biết ông được giao nhiệm vụ bám sát Nguyễn Hải Thần và Trương Trung Phụng , gây ly gián giữa hai người này với Trương Bội Công và lái họ chấp nhận choVNĐLĐMH được gia nhập và trở thành nòng cốt của tổ chức chính trị sắp thành lập.

Năm 1940, đầu tháng 12, theo hồi ký Võ Nguyên Giáp, tất cả 7 người trong nhóm Độc Lập Đồng Minh dời về Nậm Quang, có thêm sự tham gia của Lê Thiết Hùng là con rễ của ông Hồ Học Lãm.  Hùng tốt nghiệp trường Hoàng Phố và là sĩ quan cao cấp ( Trung tá ) trong quân đội Tưởng Giới Thạch.

Ngay tại biên giới có căn cứ Pác Bó là một hang núi nằm gần biên giới Việt Trung, do Hoàng Văn Thụ, Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ  của ĐCSĐD thiết lập để làm nơi trú ẩn cuối cùng cho ĐCSĐD, tại đây nếu có quân Pháp đuổi tới thì các ông sẽ di chuyển sang bên kia biên giới hoặc chạy thẳng sang Quảng Tây. Ngoài Hoàng Văn Thụ còn có 3 ông Đặng Xuân Khu ( Trường Chinh ), Trần Đăng Ninh và Chu Văn Tấn.

BÙI ANH TRINH

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on Bùi Anh Trinh – THÀNH LẬP VIỆT MINH HỘI

  1. Hello admin i see you don’t earn on your website. You can earn additional
    bucks easily, search on youtube for: how to earn selling articles

    Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: