Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Cái bẫy

Mục-đích.

Thời-gian gần đây, báo lề trái, lề phải và lề giửa tưng-bừng đưa tin và hồ- hỡi bình-luận búa-xua về việc một số quý ông tự mình ứng-cử vào quốc-hội của Việt-cộng.

Nói tự mình ứng-cữ là đễ phân-biệt với thông-lệ trước đây, là tất-cả các ứng-cữ-viên thượng vàng hạ cám, đều phãi do đảng CSVN độc-quyền đề cữ (Chĩ-định).

Thôi thì, trăm nấm đua nỡ, trăm lò đua tiếng. Chẵng ai chịu kém ai. Bên ũng-hộ thì đưa ra hàng tấn lý-do hay-ho đễ tự ứng-cữ. Bên không ũng-hô thì cũng có hàng chục tạ lý-lẽ dỡ-òm đễ không nên ứng-cữ. Những người đứng giửa (Trá-hình) thì cà-khịa viết chơi-chơi, chờ có kết-quả thì ra tài bình-luận và tự thưỡng cho mình, vì đã dự-đoán đúng boong ngay từ khi chưa kiễm phiếu. Thôi thì, văn-chương chử nghỉa cứ giội ào-ào xuống đám chúng-sanh độc-giả đang đói tin-tức.

Nhưng các anh ấy không biết rằng, mình đang làm diễn-viên quần-chúng không công cho đảng và nhà nước. Màn kịch bầu-cữ quốc-hội lần này là do đảng đã khổ-công viết kịch-bản từ 5 năm trước. Và bắt đầu đạo-diễn kín đáo bằng cách điều động, định-vị các thành-phần diễn-viên chính từ một năm trước đây. Các diễn-viên phụ cũng được nhớ đến. Còn diễn-viên quần-chúng là báo-chí ba-lề, thì chĩ đến khi mỡ màn mới biết là vở diễn đã bắt đầu. Cũng giống như phim chiếu-bóng và tuồng cãi-lương, trong khi khán-giả to mắt, nín thỡ theo dõi từng giây, từng phút thì nhà sãn-xuất phim và bầu gánh hát tuồng, đang đếm tiền và đấu láo với đạo-diễn và soạn-giả. Đơn-giản là vì họ biết kết-cuộc từ hồi khuỷa hồi khuya. Vì chính họ đẽ ra tuồng hát và phim chiếu bóng mà lỵ.

Có ba mục-đích cho kỳ bầu-cữ lần này.

Một là, cho thế-giới thấy Việt nam có bầu-cữ tự-do.

Hai là, đặt người của đảng đứng đầu phe phãn-biện đễ giập tắt những lời lẽ hỗn-xược và những lập-luận khó nghe. Và quan-trọng nhất là khi cần-thiết thì ‘dễ hiệp-thương’.

( Ra lệnh thì đúng hơn).

Ba là, đễ cho nhân-dân được sung-sướng, vì tự mình lựa chọn đấy-tớ cho mình.

Chiến-thuật tu-hú.

Lần bầu-cữ này, trong số những người tự-ứng-cữ sẽ có khoảng năm người được cữ.( Tôi nói là được cữ, chứ không phãi là trúng cữ, làm sao trúng-cữ khi Việt-cộng nắm chặt quyền đếm phiếu và đưa ra con số mà nó muốn. Những ứng-viên chánh-thức do đảng chĩ-định cũng phãi nằm dưới bọn đếm phiếu. Thậm-chí, khi chưa bõ phiếu thì những ứng-viên chánh thức này đã biết trước ai được, ai rớt. Vậy, anh làm thế nào đễ trúng cữ?)

 Những ai được cữ? Chắc-chắn là người của đảng được cái cắm trong phong-trào phãn-biện. Còn những phong-trào đấu-tranh này nọ, thực-chất chĩ là cánh tay nối dài của mấy anh phãn-biện. Đảng làm việc theo kinh-nghiệm được truyền lại từ Bắc Kinh. Đó là: Cho tu-hú đẽ trứng vào ổ sáo, ổ cưởng. Khi trứng sáo, trứng cưởng và tu-hú cùng nỡ thì chĩ mười ngày sau là tu-hú con đã đủ sức đạp anh em cưởng sáo của mình rơi xuống đất. Nếu tu-hú con làm không được, thì tu-hú mẹ sẽ quay lại làm việc này. Cưởng mẹ, sáo mẹ chẵng biết tí gì, cứ cắm cúi tha mồi về nuôi đứa con trời đánh không chết. Chiêu này là thông-dụng nhất.

Ở hải-ngoại, bọn tu-hú Việt-cộng đẽ trứng của mình vào các ban đại-diện cộng-đồng của người Việt tị-nạn cộng-sản. Nếu không đẽ được trứng vào ổ của địch, thì chúng tự mình làm ổ khác. Nghỉa là chúng dựng lên một ban-đại-diện cộng-đồng mới, cùng tồn-tại song-song với ban đại-diện đã có từ trước đó rất lâu. Ở trong nước thì chúng đẽ trứng vào ổ phãn-biện.

Sẽ không ai ngạc-nhiên nếu một ngày xấu trời nào đó, anh Vủ Béo, anh Hải Cụt, chị Thanh Thủy đột-nhiên đứng ra lãnh-đạo một hội-đoàn người Việt lạ hoắc nào đó ở nước Mỷ mù xa. Chĩ là 3 cái trứng này đã rõ là tu-hú thì không thễ đẽ vào bất-cứ cái ổ nào của đồng-bào tị-nạn. ‘Tự làm ra ổ mới’ là tầm cao trí-tuệ và đỉnh cao thời-đại. Và cũng vào một ngày xấu trời, ba anh chị này sẽ thay mặt đồng-bào tị-nạn cộng-sản ở hải-ngoại, đối-thoại với chánh-quyền độc-tài tham-nhũng CHXHCNVN. Đến lúc ấy, thì việc ‘hiệp-thương’cứ dễ như ăn cơm tấm sườn nướng.

Chiêu tu-hú này hiểm-độc ở chổ: Khi còn trong ổ thì không có cách nào phân biệt được đâu là tu-hú, đâu là cưởng sáo. Chĩ khi đủ lông, đủ cánh thì mới biết. Biết rồi thì chĩ còn có nước tự-vẫn, chứ chẵng thễ làm gì được. Thuở nhỏ ở nhà quê, tôi và đám trẻ con thường bắt ổ cưởng sáo về nuôi, đã thường bị chuyện này. Khi biết được là tu-hú thì vật chết chứ không nuôi tiếp. Khi vừa mới tập bay, thì tu-hú bay thẳng về rừng sum-họp cùng đồng-bọn.

Tự-do bầu-cữ lần này là, có 5 con tu-hú sẽ được cữ, chuyện lạ mà không lạ. Tất-cả số còn lại sẽ cháy ra tro.

Dây trói và tự cháy!

Chẵng cần gì nhiều, chĩ cần anh nộp đơn xin ứng-cữ là sự-nghiệp tranh-đấu của anh sẽ tiêu ma. Nó tự-nhiên bốc cháy như phốt-pho gặp không-khí. Muốn tự ứng-cữ thì việc đầu tiên bắt buộc phãi làm là viết đơn và nộp đơn.

Khi có lá đơn này trong tay ( Việt-cộng chĩ cần nắm được lá đơn này), bọn Việt-gian Cộng-sản sẽ coi anh là đồ vật ở trong túi. Nó muốn vật anh, vò anh, bóp anh, dùng anh làm dẻ lau sàn thì anh cũng phãi cam chịu. Bỡi vì anh đã bị trói quá chặt, sơi dây trói bền-chắc, không bao giờ bị đứt, chính là lá đơn xin tự ứng-cữ.

Nói trắng ra là, khi nộp lá đơn xin tự-ứng-cữ, là anh đả thừa-nhận phãi phục-tùng và chấp-hành mọi quyết-định từ anh tổ phó dân phố cho tới chủ-tịch nước, từ anh đảng-viên quèn cho đến tổng-bí-thư, từ luật vi-phạm hành-chính cho đến luật an-ninh quốc-gia. Anh đã bị vô-hiệu-hóa. Xin chia buồn cùng anh!

Sau bầu-cữ, phe phãn-biện phãi săn lùng cấp-tốc một dàn nhà tranh-đấu mới, vì những nhà tranh-đấu củ đã ra tro.

(Trích: Chẳng hạn, khi chấp nhận tiêu chuẩn “Trung thành với Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” tại Khoản 1 Điều 3 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND) quy định cho ĐBQH thì những người đấu tranh dân chủ tự ứng cử ĐBQH mặc nhiên chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng CSVN được quy định tại Điều 4 Hiến pháp cũng như các luật chơi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà đảng này áp đặt. Nghĩa là “chưa chơi đã thua”!)

 Trên đây là đoạn trích ngắn bài viết của anh Vủ Béo, xem ra anh ta còn sáng-suốt hơn các nhà phãn-biện!

Đấu tranh như thế nào?

Khi anh đã thừa-nhận và chấp-hành tốt tất-cả mọi yêu-cầu lớn-nhỏ của Việt-cộng, vậy thì anh sẽ đấu-tranh như thế nào? Việt-cộng có đễ một khe hở nào cho anh đấu-tranh không?

Cần phãi xem-xét cho rõ, ai là kẻ đầu têu dẫn mọi người vào ổ phục-kích của Việt-cộng.

quandannambo@yahoo.com.sg

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

9 Comments on Cái bẫy

 1. Vầng tác giả đi hải ngoại lâu quá nên quên tiếng VIệt rồi à, sao thấy sai chính tả nhiều thế, cái này là cơ abrn trong viết bài mà hay thấy sân nahf thích đá thế nào thì đá.

  Số lượt thích

 2. Mấy thằng đã trốn ra hải ngoại sông thí lo kiếm việc tử tế mà sống đi cứ phải gây mất đoàn kết cho dân tộc mới chịu được là sao nhỉ

  Số lượt thích

 3. Nghe gì mấy cái thằng này, toàn bạn bè nhà NQa thôi mà, bòn mãi mới được 1 cháu đi ứng cử mà dốt quá không vào được nên ức chế cũng là chuyện thường thôi.

  Số lượt thích

 4. Bẫy do mấy người rảnh rỗi quá nên nghĩ ra à, chưa cho tự ứng cử thì bảo là không có nhân quyền cho rồi thì bảo là đảng khống chế, đúng là mục đích chỉ muốn phá thôi mà.

  Số lượt thích

 5. LỪA VỊ THÀNH NIÊN
  Playboy Minh béo lộn lề
  Mút Cu Hoa Thịnh Đốn bề cà dái dê
  Bú buồi quả thực nhiêu khê
  Chụp hình Nửu Ước Ba Lê Minh râu thề
  Miền nam phỏng dái bưng B long trời lở đất vỡ hề chiến khu Đ
  Không vai tựa chó má kề
  Hồ Quang Minh Chí thủy tề Cửu Long giang
  Ra ràng lính mới thử nghề Ô kê không Trust Cù T bao cao su
  Côn an Mỹ quốc đui mù
  Hòa bình thế lực địch thù đại tây du
  Đại đồng Lục Lạc Vàng hù
  Trâu bò bầu bí chổng dù che áo mưa
  Ấu dâm dáng đứng gốc dừa làm sao cho sướng dê lừa vị thành niên
  Đai Ca Thay đổi mặt tiền
  Trần Đại Quang hợp lồn tiên nút cặc bần
  Giang hồ tứ chiếng cận lân dân bầu độc lập không thân cử bắc kì
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 6. NỘI XUẤT NGOẠI NHẬP
  Miếng bánh Trường Sa phân gà bã chuột
  Trăm Hoa đua nở quen thuộc cứt lợn bông
  Lọ là mắt Trạch Mao Đông
  Thừa cơ nước đục ngủ công Đặng tiểu Bình
  Súc sinh thái thú Ba Đình Thăng Long khả ố núp rình Hồ Chí Minh
  Mút Cu liềm búa cửa mình
  Hồ Quang thiếu tá tượng hình Tăng Tuyết Minh
  Dĩnh Siêu Đặng chệt vá trinh Bàn Môn Điếm đĩ Bắc Kinh Tập cận Bình
  Mu Bành Lệ Viện trúc xinh
  Háng Ngân Doan Phóng lửa tình Trần Đại Quang
  Thiện Nhân Nguyễn vội chiềng làng
  Chuồn chuồn chiềng chạ hồn lang sói cào cào
  Cù Huy lạc vũ bán rao phi thương bất Phú Trọng giàu dân chủ thương
  Nhất ngôn kí xuất gầm giường
  Làm xương cho sáo noi gương Nguyễn Tất Thành
  Tạ Phong Tần tấn Cam Ranh Điếu Cầy Tiên Lãng tiết canh Nga Mỹ Tầu
  TÂM THANH

  Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: