Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Chuyên-gia ‘chống…chống tham-nhũng’!

Có mấy câu hõi và trã lời rất đơn-giản:

Ai tham-nhũng?

--Người có chức, có quyền mới có cơ-hội đễ tham-nhũng. Khố rách, áo ôm, trên răng, dưới dép như anh Chí Phèo thì không thễ nào tham-nhũng đươc.

Ai có chức, có quyền?

–Đảng-viên. Chĩ có đảng-viên mới có chức, có quyền. Vì đảng Cộng Sản Việt Nam độc-quyền lãnh-đạo đất-nước, cho nên từ anh tổ-trưởng dân phố hạng bét cho đến ông Chủ-tịch nước ‘tối-thui’ đều do đảng-viên CSVN nắm tất-tần-tật.

Vậy thì ai phãi chống tham-nhũng?

–Chính là đảng CSVN phãi có trách-nhiệm chống tham-nhũng. Tất- cả những đ/c tham-nhũng từ tép riu, lòng-tong, cá chốt cho đến cá xà, cá mập, chằng-tinh, mảng-xà đều là đảng-viên. Vậy, đảng không chống tham-nhũng thì đế-quốc Mỷ phãi sang Việt Nam đễ chống tham-nhũng à? Chẵng lẽ phãi mời Tàu Cộng sang chống tham-nhũng? Cũng có thể lắm!

Thế thì, đảng CSVN có chống tham-nhũng hay không?

–Hoàn-toàn không!

Tại sao lạ như vậy?

–Chẵng có gì lạ. Bản-chất của đảng CSVN là tham-nhũng, đảng tồn-tại được cho đến ngày nay là nhờ vào đảng-viên tham-nhũng. Các đ/c cướp cạn này rất trung-kiên, thề quyết-tâm bão-vệ đảng cho tới hơi thở cuối-cùng, cũng chính là bão-vệ cho chính mình. Cả một hê-thống ma-phi-a tham-nhũng đỏ, từ chằng-tinh, mảng-xà gộc đã về hưu như đ/c Mười, đ/c Mạnh, đ/c Phiêu, đ/c Lương…v v… cho đến ‘quý lãnh-đạo’ sắp hạ cánh tới đây như đ/c Trọng, đ/c Hùng, đ/c Sang đ/c Dủng…vv…, cùng với tập-đoàn ‘máu-nguội’ đang ngồi ở trung-ương-đảng. Dưới một chút là các đ/c cá xà, cá mập, hiện đang là quan-chức đảng-viên cấp tỉnh, thành. Rồi đến các đ/c cá vồ, cá tra, đang lãnh-đạo cấp quận-huyện. Cuối-cùng là các đ/c lòng-tong, cá chốt, tép riu trú-đóng ở phường, xả, thôn, ấp.

( Khi đ/c tổ-trưởng dân phố xác-nhận vào đơn của dân vỏn-vẹn mấy chử: Nguyển Văn XX hiện đang thường-trú tại tổ dân phố YY. Kính-chuyễn cấp trên cứu-xét và giãi quyết.Cái giá của mấy chử đó là 50.000$ tiền Hồ. Không có xác-nhận của tổ-trưởng dân phố thì phường, xả, quận, huyện không nhận đơn của dân!)

Điều đáng sợ là sau khi đã cầm sổ hưu-trí, các đ/c chúng ta vẫn là thế-lực hùng-mạnh, rất trung-thành và rất quyết-liệt trong nhiệm-vụ bão-vệ đảng, tức là bão-vệ quyền-lợi tham-nhũng của chính mình và con cháu. Các đ/c luôn câu-kết chặt-chẽ với ‘lãnh-đạo’ đương-chúc, đương-quyền đễ bão-đãm sức mạnh tuyêt-đối của đảng, tức là sức mạnh của chính các đồng-chí.

Tại sao tham-nhũng lại quá mạnh như vậy?

Có hai lý-do:

 1. Điều-lệ đảng là điều-kiện tốt nhất, giúp tham-nhũng phát-triễn mạnh hơn cả cỏ dại.

Điều-lệ đảng quy-định:

Hai đảng- viên củ giới-thiệu và bão-đãm cho một đảng-viên mới. Điều-lệ này đã mỡ toang cánh cửa CSVN cho tất cả ‘giai-cấp lưu-manh cặn-bả ưu-tú’ tràn ngập bộ máy. Còn nhân-tài thật sự thì đừng-có-mà-mơ.

Cứ hai đ/c tham-nhũng củ thì giới-thiệu và bão-đãm cho một đ/c tham-nhũng mới, cứ hai đ/c ngu dốt, lưu-manh, cặn-bả củ thì lại giới-thiệu và bão-đãm cho một đ/c mới. Tham-nhũng nhờ đó mà phình ra rất nhanh, các đ/c sanh-sôi nãy-nỡ còn nhanh hơn cả chuột. Điều-lệ này đã hoàn-toàn loại bõ những người tài giõi, có khí-tiết và nhân-phẩm. Các đ/c tham-nhũng, lưu-manh, cặn-bả không bao giờ dám giới-thiệu và bão-đãm cho người giõi hơn, sạch hơn mình, bọn họ chĩ giới-thiệu và bão-đãm những đồng-chí trộm cướp cùng chí-hướng, người mà sau này sẽ bão vệ tài-sản cùng gia-đình mình, khi các đ/c đã hạ cánh an-toàn. Cái này, các đ/c Việt-gian Cộng-sản gọi là “lực-lượng kế-thừa”. Nếu làm ngược lại, là tự đào huyệt-mộ cho chính mình. Hiện nay đã quá trễ đễ sữa đỗi điều-lệ này. Và đây cũng chính là nguyên-nhân đưa đảng CSVN đến hố diệt-vong.

 1. Hệ-thống pháp-luật đễu của các đ/c, tự đặt ra nhiều điều-luật quái-gỡ, đễ bão-vệ băng đảng của mình rất chặt-chẽ.

Những điều-luật bão-vệ tham-nhũng:

Muốn bắt một đ/c đảng-viên phạm tội, cơ-quan pháp-luật phãi có văn-bản xin phép chi-bộ, chi-ủy nơi mà hắn ta đang sinh-hoạt. Nơi đây OK thì mới dám bắt. Nếu chi-bộ, chi-ủy nói NO thì dù ông cố nội có sống lại đễ ra lệnh, thì cơ-quan pháp-luật vẫn xua tay: Em chã…em chã…

Và cái nghị-quyết 15 cấm nghành công-an không được theo dõi đảng-viên, thì còn gì tốt hơn cho mấy ông bụng cóc. Còn nhiều điều-lệ, điều-luật và nghị-quyết bão-vệ tham-nhũng tệ-hại khác chưa nêu ra, vì chĩ tốn thời-gian và giấy mực.

Trên đời nầy, nếu tự chống lại chính mình, thì không có sự vật, sự việc nào tồn-tại được. Việt Cộng hiễu rõ điều này hơn ai hết, cho nên bọn chúng mới lấy việc ‘chống…chống tham-nhũng’ làm chiến-lược đễ tồn-tại.

Vậy, tại sao đảng luôn lớn tiếng hô-hào chống tham-nhũng?

–Đó chĩ là trò mị-dân sơ-đẳng và rẽ tiền, không nói như vậy thì nói như thế nào? Bỡi vì, nếu đảng thật-tâm chống tham-nhũng, thì cơ-hội sụp-đỗ cũa đảng chắc-chắn đến 101%. Thật ra, câu hô-hào của đảng CSVN là: Toàn đảng, toàn quân hạ-quyết-tâm “chống…chống tham-nhũng”cho đến giọt máu cuối cùng. Đây là một sự thật, thật hơn cả cái nhà xí La Mả ở Ba Đình Hà Nội.

Trong cái bộ máy ma-phi-a tham-nhũng-đỏ này, bất-cứ con ốc, con vít dù lớn hay nhỏ, nếu đi ngược lại, là không chịu tham-nhũng, thì sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Cho nên, người tốt thì không vào đảng, người vào đảng thì không tốt. Khi đã là một đảng-viên CSVN, nếu muốn làm người tốt là điều không-tưỡng!

Thấy như vậy, đễ biết chắc-chắn rằng 100% đảng-viên CSVN đều là tham-nhũng.

Không kiểu này thì kiểu khác. Không cướp nhà, cướp đất thì trộm cắp, đục khoét, rút ruột của công. Bóp cổ dân đễ móc túi, hành-hạ nhũng-nhiễu buộc dân phãi đưa tiền hối-lộ cho mình, hút máu, hút mở của dân dưới các chiêu-bài thuế, phí, sổ vàng, tự-nguyện đóng góp, và trò xỗ số  cướp cạn, cùng hàng trăm hình-thức quái-gở khác. Ai đời, nhà nước lấy giấy in tầm bậy, tầm bạ, đem bán cho dân lấy tiền thật. Đến chiều xỗ số, nếu dân trật thì nhà nước trúng. Chính vì vậy nên nhà nước cứ xỗ cho dân trật hoài, còn nhà nước cứ trúng mãi. Cứ mười lần xỗ số, thì nhà nước trúng chín lần, nhân-dân trúng một, rõ là cướp ngày. Lấy giấy vụn đỗi tiền thật, nên các công-ty xổ số của nhà nước thu được siêu-lợi-nhuận, mà chẵng mất đồng xu tiền vốn nào. Các quan chức lãnh-đạo ngành xỗ số thấy mình quá giõi, nên đã tự phát cho mình mức lương cao vòi-vọi, mà các cơ-quan truyền-thông của Việt Cộng gọi là “lương khũng”.

Tình-trạng tham-nhũng ngày công, giờ công là phỗ-biến nhất. Ngoài ra, còn một hình-thức tham-nhũng khác, giành riêng cho thành-phần ‘ sát đáy bình toong’: Khi phường, xả, quận, huyện thông qua đám cò-dịch-vụ lấy của dân từ 10.000.000$ ( Mười triệu ) cho đến 20.000.000$ ( Hai chục triệu ) cho việc cấp giấy đỏ hoặc giấy hồng. Cò có công kiếm con mồi, nên được 10%. Phường, xả 35%. Quận, huyện 55%. Đám cò-vạc này, phần đông là bà con, họ-hàng của quan-chức đảng-viên hoặc là tay chân, đệ-tử. Số tiền này khi nộp cho ‘các quan’ phãi chừa lại 20%. Phần còn lại này, hàng tháng đem chia đều cho toàn cơ-quan. Từ bí-thư, chủ-tịch cho đến lao-công quét dọn, mỗi người một phần bằng nhau. Như vậy, việc tham-nhũng đã lan ra tới người ngoài đảng. Những lao-công quét dọn này, hàng tháng được chia tiền nên rất trung-thành với đảng. Lãnh-đạo được chia tiền hai lần.

Những cán-bộ đảng-viên từ Bắc vào Nam công-tác được mang theo gia-đình và được cấp hộ-khẩu ngay lập tức. Mổi gia-đình cán-bộ đảng-viên này được cấp một ngôi nhà, nếu không có nhà thì cấp cho một mảnh đất và một số tiền đễ tự xây-dựng. Vào thời-điểm năm 2.000, số ngôi nhà và mảnh đất đã cấp là 500.000 đơn-vị, 90% là ở các thành-phố và các trung-tâm tỉnh, huyện gọi là thị-xả, thị-trấn. Sau đó thì không thễ kiễm-soát được nữa.

Chánh-quyền các thành-phố ra lệnh cưỡng-chế đuỗi dân đi, lấy đất giao cho các đại-gia nhà đất xây-dựng chung-cư đễ bán với giá cắt cổ. Chĩ riêng Hoàng Anh Gia Lai và công-ty xây-dưng Quân Đội Nhân Dân, mỗi công-ty đã kiếm được hơn mười-ngàn-tỷ trong vụ chung-cư. Còn hàng trăm công-ty địa-ốc lớn nhỏ khác cùng tham-gia chương-trình cướp đất xây chung-cư này, những công-ty có tầm-vóc như Hoàng-Anh Gia Lai và Quân Đội Nhân Dân không phãi là ít. Sài Gòn là nơi bị cướp nhà, cướp đất nhiều nhất.

Tại sao Việt Cộng cướp đất của dân rồi giao lại cho các công-ty địa-ốc một cách hào-phóng như thế? Chẵng tại sao cả, chĩ là công-ty địa-ốc phãi cưa đôi lợi-nhuận với chánh-quyền địa-phương. Thế nên, từ Nam chí Bắc chánh-quyền địa-phương thẵng tay tống cổ dân-chúng ra khõi nơi cư-trú lâu đời của họ, đễ cướp trắng đất-đai. Ai cưỡng lại thì bọn chúng lu-loa vu-vạ là phãn-động, chống chánh-quyền nhân-dân, chống người thi-hành công-vụ. Nhẹ lắm thì cũng bị ghép vào tội gây rối-trật-tự công-cộng. Cái tội ‘nhẹ lắm’ này cũng ‘hân-hạnh’ nhận được 4,5 năm tù ngon ơ! Nhiều người hiện đang ở trong tù về tội “gây rối trật-tự công-cộng” khi họ đi khiếu-kiện đòi lại đất-đai, nhà cửa.

Hiện nay, tình-trạng dân-oan nhà-đất trong cả nước, đã vượt ra ngoài tầm kiễm-soát của đảng và nhà nước. Đất-đai thì đã giao cho các đại-gia địa-ốc, đã xây chung-cư, đã bán lấy tiền, đã chia nhau lợi-nhuận. Vậy, lấy đất ở đâu ra đễ trã lại cho dân. Thế nên, đảng và nhà nước chĩ còn một giãi-pháp duy-nhất, đó là: Nhà tù, dùi-cui và còng số 8, loại hàng-hóa này do Tàu Cộng sãn-xuất. Nếu đảng và nhà nước lấy được đất ở sao Hỏa và mặt Trăng, thì may ra dân-oan nhà-đất được bồi-thường chút-đỉnh. Cũng có khi, nhà nước bán tất-tần-tật, mà chẵng bồi-thường cho dân-oan một xăng-ti-mét nào!

Hiện nay, vì không còn nhà đất đễ cướp, bọn quan-chức đảng-viên tranh nhau xẽ thịt núi rừng. Anh này vài chục mẩu, chú kia vài trăm mẩu, thậm-chí có bác chiếm được hơn ngàn mẩu, có ông “xơi” trọn vài ba quả đồi. Tàu Cộng cũng chiếm được hơn ba-trăm-ngàn mẩu ở những vị-trí đắc-địa về chiến-lược. Núi rừng Việt Nam không còn một khe hở, tất-cả đều đã có chủ. Những vùng đất béo-bở quanh Sài Gòn được tranh cướp rất quyết-liệt. Giám-đốc sở Y-tế tpHCM có 280 mẩu đất trồng cao-su ở Củ Chi. Mới đây, con của tên thiến heo Đỗ Mười chiếm được 100 mẩu ở gần khu cao-su của giám-đốc y-tế. Chủ-tịch Bình Dương thì có 230 mẩu cao-su tại tỉnh này. Từ tham-nhũng, đảng CSVN đã tiến lên cướp cạn và cướp ngày, công-khai thách-thức toàn-thể người Việt Nam.

Suốt trong lịch-sử phát-triễn của chính mình, cướp nhà-đất là thành-quả kinh-tế lớn nhất của đảng CSVN. Việt Cộng ngu dốt về kinh-tế, nên phãi lấy việc cướp bóc đễ nuôi mình và làm giàu.

Chống tham-nhũng chính là chống lại đảng. Vì vậy, chưa ở đâu và chưa bao giờ, người ngoài đảng  được phép chống tham-nhũng. Nếu không tin, quý vị cứ thữ thành-lập một tổ chống tham-nhũng nho-nhỏ cở 5,7 người rồi hoạt-động công-khai thữ xem. Kết-quả sẽ tới nhanh hơn là quý-vị nghĩ.

Đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN là chuyên-gia hàng đầu thế-giới, về kỷ-thuật ‘chống…chống tham-nhũng’.

Riêng người Việt Nam thì phãi ra sức chống cướp cạn và cướp ngày, vì không còn tham-nhũng đễ mà chống.

*

Làm quan là đễ phát tài.

Ấy là đạo-lý của thời Chí Minh.

Nếu không ngậm miệng làm thinh.

Chúng ông sẽ luộc, sẽ ninh bọn mày.

Đám dân khố rách nhà bay.

Thấy quan giàu có thì hay lèm-bèm.

quandannambo@yahoo.com.sg

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

8 Comments on Chuyên-gia ‘chống…chống tham-nhũng’!

 1. Tham nhũng thì nước nào trên thế giới cũng dính, trả riêng gì Việt Nam, vấn đề là mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Nước nào quyết liệt trong phòng và chống tham nhũng thì nước đó hạn chế. Nước nào càng đề cao sự minh bạch thì cán bộ có muốn tham nhũng cũng không thể tham nhũng. Đảng cần làm trong sạch công tác cán bộ, không bổ nhiệm và tuyển dụng con ông cháu cha là căn nguyên của nạn tham nhũng trầm kha ở Việt Nam, ở tất cả các bộ, ngành, địa phương đều có, chỉ một cách duy nhất chống được tham nhũng điều tra toàn bộ các tố giác của nhân dân, Phải làm cho ra làm,hưởng lương cho ra hưởng lương.không thể người làm cật lực cũng cùng hưởng như kẻ dụ dựa,rồi người thì đông việc thì không chạy, làm việc nhà nước không tốt thì phải nghỉ việc về tự tìm việc mà làm mà sống,không thể bắt dân nuôi hoài được . Không thể hỏi ra khỏi biên chế rồi chúng tôi làm gì? đó mới là sự công bằng và tạo động lực cho người khác phấn đấu để làm cho tốt phận sự của mình.

  Số lượt thích

 2. Cảm thấy may mắn vì trong vô số những người comment vẫn có người hiểu được chân lý, không bị cái vô lý của thằng viết bài làm mờ mắt.

  Số lượt thích

 3. Để gia nhập vào hàng ngũ của ĐCS phải trải qua bao nhiêu thử thách bạn có biết không, vào Đảng rồi sẽ làm những gì bạn có biết không. Trả lời được thì hãy nói tiếp nhé!

  Số lượt thích

 4. Nói thật là tôi thấy ông này viét chả có tí logic nào ấy, thậm chí ngôn ngữ còn ngờ ngợ đến mức ngây thơ, như kiểu nhìn gì viết nấy, tay viết não nghỉ ấy.

  Số lượt thích

 5. THÁM HOA THỊNH ĐỐN
  Bài bông cứt lợn Vẹm Tốc Vung
  Formosa ngã Chệt nằm vùng
  Nha Trang khủng bố tung du khách
  Liệt dương quái lão Nguyễn Sinh Cung
  Phụ sanh Trọng lú bọ hung mẫu từ ác tử côn trùng Trần Đại Quang
  Doan Ngân Phóng Tiến lăng loàn
  Nguyễn Xuân Fuck hậu mưu toan Tập Cận Bình
  Nặc nô thái thú Ba Đình mụ Bành Lệ Viện tạo hình Hồ Tập Chương
  Cá sa gà chết Nguyễn Hữu Cường
  Phi công lái thử vốn bất lương
  Bung dù Quang Khải Trần chưa muốn
  Ngư dân cứu vớt dưới gầm giường
  Lưỡi bò sa tế ướp tương tượng lo mầm đá lư hương bộ quốc phòng
  Casa nạn thượng mã phong
  Cát Bà Đảo Mắt đại đồng Tây Ban Nha
  Gạc Ma băng quỷ Kê Gà thám Hoa Thịnh Đốn giặc cà Hồ Chí Minh
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 6. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật , nếu không có biện pháp làm việc thì có mà loạn à . Lòng người tham vô đáy , được ít rồi lại muốn nhiều hơn !!! Nhân quyền là tôn trọng quyền làm người ở Việt nam ta rất cao,chứ không phải như lời lẽ của bọn phản động đâu.

  Số lượt thích

 7. Xã hội nào mà không có thiện , có ác trên thế giới này các nước phương tây , từ cổ chí kim ai mà trong sạch hoàn toàn không ? Nhà nước ta,Đảng ta tất nhiên trong quá trình làm việc sẽ có nhược điểm , cũng phải khắc phục sửa chựa dần dần ,chỉ có Thánh Nhân mới toàn thiện. Mới một tý mà đã nói xấu rồi bêu diếu là cớ làm sao ?

  Số lượt thích

 8. Thôi cái Ông tác giả đừng có loạn trí viết bậy bạ nữa ! Để được vào hàng ngũ đảng viên đem tài năng ra cống hiến cho nhân dân đất nước không phải dễ đâu ông ạ .Tôi , người lớn lên từ đoàn viên, tôi biết rất rõ về điều này ! Ông không lừa được tôi đâu , vào đảng đâu có dễ ,nếu làm bậy bị kỷ luật xử lý ngay liền. Người dân chỉ tin tưởng giao chìa khóa cho người nào là đảng viên thôi nhé , vì đã được xác minh có đạo đức mới kết nạp đảng viên .

  Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: