Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Phép Luyện Đan Ở Thế Kỷ XXI

( Trường Sanh Bất Tử - Bài 4 )

1.- Gia tài đồ sộ :

Phép Luyện Đan hình thành từ hồi nào không rõ, văn tự diễn tả Phép Luyện Đan xưa nhất là từ cuốn sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử.

theo truyền thuyết thì Lão Tử biết được Phép Luyện Đan là do Thần Âm Chân Nhân truyền dạy, trước Thần Âm Chân Nhân cũng có truyền thuyết về Hoàng Đế Hiên Viên lên cõi Tiên nhờ biết được Phép luyện Đan.

Về sau có nhiều học giả như Doãn Chân Nhân, Lưu Nhất Minh, Thiệu Khang Tiết, Trần Đoàn tham gia, nhiều cuốn sách trình bày Phép Luyện Đan rất công phu và có thứ tự. Họ nâng Phép Luyện Đan lên ngang hàng với những bộ môn khoa học khác gọi là Đan Học.

Nền văn minh Phương Tây xâm nhập vào xã hội Trung Hoa vào thế kỷ XVII đã đào thải những gì thiếu thực dụng, mơ hồ, huyền bí, không thể chứng minh nên Đan Học, Phép Luyện Đan và cả Lão Giáo đi vào suy tàn.

Phép Luyện Đan ở thế kỷ XXI thừa hưởng một gia tài đồ sộ trong đó có phần lý thuyết và những phương pháp luyện đan hữu hiệu của các bậc vĩ nhân ngày xưa, họ đã bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm và thực hành mới có được.

Phép Luyện Đan ở thế kỷ XXI khác với Phép Luyện Đan ngày xưa ở chỗ người luyện đan nhờ được nền khoa học hiện đại hổ trợ nên đã biết được Hống hay Nguyên Khí không là cái gì đầy huyền bí và mơ hồ mà là hạt Higgs, một loại Phản Hạt có đặc tính kết hợp những nguyên tử đi qua trường Higgs nhập vào nó mà sinh khối lượng.

Người luyện Đan còn biết được vũ trụ được bao phủ bằng một dạng lưới giống như Trường Điện Tử gọi là trường Higgs. Người luyện Đan muốn ” Ăn Trộm” hạt Higgs kia để luyện cho nó đủ khả năng kết hợp các Phản Vật Chất thành Đan tức là thành một Phản Con Người để sống Trường Sanh Bất Tử cùng trời đất thì trước tiên phải luyện cho con người mình có điện để mong hòa nhập vào trường Higgs mới thấy được hạt Higgs mà “Ăn Trộm”.

Nhờ tin học phát triển nên người luyện Đan ở thế kỷ XXI cũng thấy được những bậc vĩ nhân luyện Đan ngày xưa đã để lại những nhục thân bất hoại để chuyển thể sang hình thái sống khác trong một thế giới khác mà nền khoa học ngày nay đã xác nhận sự hiện hữu là Phản Thế Giới trong đó có những loại Vật Chất Tối và Năng Lượng Tối khác với vật chất và năng lượng trong thế giới chúng ta. Từ đó người luyện Đan ở thế kỷ XXI tự tin và biết được sự chuyển thể hay chuyển qua hình thái sống khác của con người là có thật là một hiện tượng trong thế giới tự nhiên cũng giống như sự chuyển thể của loài chuồn chuồn hay loài ve đã để lại những cái võ hóa đá.

  1. Hành trang của người luyện Đan :

Muốn luyện cho con người có điện người luyện Đan cần biết những thứ sau đây :

  1. Mạch Kín : Con người là một tiểu vũ trụ. Trong vũ trụ có nhà máy điện và các đường dây dẫn điện thì trong con người cũng có nhà máy điện và đường dây dẫn điện. Nhà máy điện trong con người nằm ở Huyệt Đan Điền, các đường mạch dẫn điện trong con người chạy ra các đầu ngón tay và đầu ngón chân, ở giữ thân con người có hai mạch Nhâm Đốc. Muốn cho điện chạy khắp châu thân thì mạch phải kín nên người luyện đan hay dùng thế ngồi thiền bán già hay kiết già hoặc ngồi đứng kiểu nào đó để cho tay giao tay chân giao chân. Khi hít thở thì thường co lưỡi và nhíu hâu môn để cho hai chổ hở ở của Nhâm Đốc Mạch được liền lại. Mạch Kín thì luồng điện chạy được khắp châu thân mới mong con người có điện để hòa nhập vào trường Higgs thấy được hạt Higgs mà “Ăn trộm”.

b.- Vòng Chu Thiên : là một cách dùng ý chuyển tải lực của hơi thở qua Nhâm Đốc Mạch, tức là hít nhẹ và đẩy hơi thở xuống huyện đan điền rồi đưa qua Đốc Mạch sau lưng vòng lên đỉnh đầu ra lại mũi. Thở theo vòng chu thiên là nhắm mục đích dùng lực của hơi thở để đưa dòng điện từ nhà máy điện ở huyệt đan điền qua hai mạch Nhâm Đốc để rồi lan qua các mạch khác và đi khắp châu thân. Khi người luyện đan mất cảm giác ở hai tay là lúc điện đã truyền qua được hai tay hay qua các mạch khác và chạy được khắp người, là lúc sắp hòa nhập vào trường Higgs. Nếu thấy được hạt Higgs và “Ăn Trộm” được hạt Higgs đưa vào giấu ở huyệt Đan Điền để hợp cùng một hạt Higgs khác (Nguyên Thần) có sẳn trong con người mà luyện thành Đan tức là thành Phản Con Người thì sau đó cũng phải nhờ Vòng Chu Thiên đưa chúng lên đỉnh đầu ở huyệt Nê Hoàn mà thoát ra ngoài cái vỏ con người để chuyển thể qua một hình thái sống khác ở một thế giới khác.

3.- Đi tìm hạt Higgs :

Khi con người đã có điện đã hòa nhập vào trường Higgs và muốn tìm thấy hạt Higgs thì người luyện Đan cần biết những thứ sau :

a.- Giờ Hoạt Tý : chỉ vài giây hay vài phút nằm trong giờ Tý, là lúc người luyện đan thấy được hạt Higgs, một ánh sáng tròn tròn yểu yểu minh minh, là lúc mặt trời nằm chính Bắc đang chuyển từ Âm sang Dương thông với huyệt vỹ lư trong con người, là lúc vũ trụ thông với tiểu vũ trụ. Vài giây vài phút đó là lúc cả vũ trụ chuyển từ Âm sang Dương (Dương sinh ) nên Hống hay hạt Higgs cũng sinh, vũ trụ đang thông với tiểu vũ trụ nên tiểu vũ trụ cũng thấy được hạt Higgs.

Chúng ta cần tìm hiểu tại sao có Giờ Hoạt Tý để tự tạo ra Giờ Hoạt Tý khác cho sớm thành công trong việc tìm hạt Higgs.

b.- Tự Tạo Giờ Hoạt Tý : Dịch có nghĩa là chuyển, chuyển ở đây có nghĩa là chuyển từ Âm sang Dương hay từ Dương sang Âm đối với vũ trụ hay chuyển từ Tĩnh sang Động hay từ Động sang Tĩnh cũng có nghĩa là chuyển từ Âm sang Dương hay từ Dương sang Âm đối với tiểu vũ trụ :

– Vũ trụ chuyển từ Âm sang Dương : Giờ Tý ( bắt đầu ngày mới ); Mồng 3 ( Mặt trăng ló dạng chiếu sáng trái đất); Đông Chí ( Mặt trời từ Nam đi lên Bắc).

_ Vũ trụ chuyển từ Dương sang Âm : Giờ Ngọ ( chấm dứt buổi sáng); 16 Âm Lịch ( Mặt trăng hết tròn bớt sáng); Hạ chí ( mặt trời từ Bắc về Nam ).

Khi vũ trụ chuyển từ Âm Sang Dương trong Giờ Hoạt Tý thì Hống ( hạt Higgs)  xuất hiện thế thì khi tiểu vũ trụ chuyển từ Âm sang Dương tức là chuyển từ Tĩnh sang Động thì Hống (hạt Higgs ) có xuất hiện hay không ?

Xin trả lời : CÓ

Câu trả lời này chỉ có những người luyện Đan đã từng thấy hạt Higgs không ở trong giờ Tý xác nhận được mà thôi. Tuy nhiên chúng ta có thể chứng minh điều này qua nguyên lý : Con người là một tiểu vũ trụ, cái gì có trong vũ trụ thì có trong con người nên vũ trụ chuyển Dương tạo ra Giờ Hoạt Tý thì tiểu vũ trụ chuyển Dương ( từ Tĩnh sang Động) cũng tạo ra được Giờ Hoạt Tý.

Phần này không cần dài dòng để chứng minh mà cần viết ra để trình bày cho người luyện đan ở thế kỷ XXI biết được khi Thủ Tĩnh Đốc ( giữ Tĩnh lên đến tối đa) thường bị  buồn ngủ thì người luyện đan cần tự tạo Động ( lắc người ) vì tự tạo Động là tự tạo Dương ( Dương Sinh ) thì hạt Higgs cũng có thể xuất hiện.

Nếu tự tạo Động mà không thấy được hạt Higgs thì nên luyện Đan trong giờ Tý vì bản thân chưa có đủ điện, chưa hòa nhập được vào trường Higgs. Nếu luyện Đan trong giờ Tý mà không gặp được Giờ Hoạt Tý là do ngoại cảnh hay do nội tâm và nội lực mà ra.

4.-Thời gian, không gian và các phương pháp luyện đan :

Người xưa thường dạy Dần Thân Tý Ngọ là những giờ tốt nhất để luyện Đan. Mùa Xuân quẻ Tốn hướng Đông Nam, mùa Hạ quẻ Khôn hướng Tây Nam, mùa Thu quẻ Kiền hướng Tây Bắc, mùa Đông quẻ Cấn hướng Đông Bắc là những hướng phát ra chính khí theo bốn mùa mà người luyện Đan cần biết để nạp vào Thai Trung, là Chân Chủng , tích tụ khí đó lâu ngày Tâm sẽ định.

Phép luyện Đan thế kỷ XXI thừa hưởng những lời dạy bảo và thừa hưởng luôn những cách luyện Đan hữu hiệu của người xưa. Người luyện Đan luôn xem trọng những lời dạy bảo trên nhưng không đặt nặng để làm vấn đề thành rắm rối. Người luyện Đan còn là một thành viên trong xã hội nên có nhiều món nợ cần phải trả nên Phép luyện Đan ở thế kỷ XXI không quá chú ý đến thời gian và không gian mà chỉ chú trọng làm sao cho con người có điện, người luyện Đan có thể áp dụng phép luyện Đan vào những lúc rãnh rổi khi ĐI ĐỨNG NẰM NGỒI trước là để giết thời gian sau là để tăng cường sức khoẻ mà sống trường thọ còn việc luyện thành Đan thì còn tùy cơ thể, cơ duyên và ĐỨC của người luyện.

Khi ĐI thì có phép luyện Thiền Hành; Khi Đứng thì có phép luyện Dịch Cân Kinh và Pháp Luân Công; Khi NẰM thì có phép luyện Công Phu Chu Thiên Thái Cực Huyền Môn; khi NGỒI thì có phép luyện Hành Công Bát Quái của đạo sĩ Lý Thanh Vân. Những phép luyện này là những phép luyện nổi tiếng có hiệu quả hiện nay để đưa điện vào huyệt đan điền mà bạn có thể đọc lại ở các bài trước hay tìm thấy trên Youtube hay trong cuốn sách Khí Công Toàn Thư để thực hành riêng phép luyện NGỒi của đạo sĩ Lý Thanh Vân thì tôi chép lại nguyên văn ở phần ghi chú bài này để tặng các bạn muốn thực hành. Riêng phần NGỒI sau khi luyện cần dùng phép xả thiền để làm giản lại gân cốt.

Xin bạn đừng hối hả, xin bạn đừng nôn nao, xin bạn đừng kinh sợ và nhất là xin bạn đừng dựa vào kinh sách hay lời nói của bất cứ ai. Một mình bạn ngồi yên thỏa mái thở nhè nhẹ thật sâu theo vòng chu thiên, tay bạn mất cảm giác là lúc luồng điện đã chạy khắp châu thân, là lúc bạn đang hòa nhập vào trường Higgs để trổ tài ” ăn trộm”

Trong cơ may bạn gặp Giờ Hoạt Tý mà thấy được Đạo hay Hống hay hạt Higgs thì xin bạn hít nhẹ đưa nó vào thật sâu giấu kín trong huyệt Đan Điền, bạn sẽ thấy một luồng sáng đi vào mủi bạn như trong những phim ảnh ma quỉ hút linh hồn con người. Bạn không phải là ma quỉ vì bạn không hút linh hồn kẻ khác mà bạn đang hút khí tiên thiên. Bạn đang “ăn trộm” khí tiên thiên của tạo hóa hay bạn đang “ăn trộm ” Âm Dương Tạo Hóa Chi Quyền hay bạn đang bắt chước việc tạo ra trời đất của tạo hóa để tạo cho bạn thành một Con Người Mới để sống trường sanh bất tử cùng trời đất. Bạn đang từ chối sự chết đang từ chối cơ thể mình hủy diệt để tìm cách cho nó hóa đá để chuyển thể sang một hình thái sống khác vĩnh cữu hơn hay để biến mình thành một vị tiên vì bạn đang gõ đúng cánh cửa dẫn bạn vào con đường lên cảnh thiên thai, Con đường nhân loại mơ tưởng ngàn năm trước, nay đang được nền khoa học hiện đại xác nhận và đang trở thành hiện thực.

Theo thuyết của Peter Higgs thì các nguyên tử đi qua trường Higgs nhập vào hạt Higgs mà sanh ra khối lượng. Theo thuyết Nhất Điểm Linh Quang của Lão Giáo thì con người được tạo ra do cái điểm linh quang ấy của tạo hóa gieo vào bào thai khi cha mẹ giao hợp. Cái điểm linh quang ấy được gọi là Diên là Nguyên Thần và cũng được gọi Hống là Nguyên Khí hay là hạt Higgs vì chúng cùng chung nhiệm vụ : Tạo ra khối lượng.

Vật chất từ cái thuở vũ trụ bùng nổ là một đống hổn mang trong dạng Phasma cực nóng, trong đó các vật chất đều bị ion hóa mạnh, các phân tử và nguyên tử chỉ còn lại hạt nhân, các electron chuyển động tự do giữa các hạt. Chính hạt Higgs đã kết nối chúng tụ lại và tạo thành muôn vật trong vũ trụ như thiên hà, mặt trời, trái đất và cả con người. Đây là phần HỮU là phần mà nền khoa học hiện đại và các hiện tượng thấy được trong thế giới đang nhúng tay vào xác nhận tính chính xác.

Nhưng còn phần VÔ là phần là phần từ Hống từ Đạo từ hạt Higgs kết hợp với Diên ( một hạt ngọc trong con người ) thành một Thánh Thai để từ đó tạo ra Phản Con Người sống trường sanh bất tử cùng trời đất thì nền khoa học hiện đại chưa có được gì để xác nhận mà chỉ được biết qua lý thuyết của các bậc vĩ nhân ngày xưa và họ đã diễn tả phương pháp luyện để đi vào phần VÔ theo thứ tự như sau :

5.- Thứ Tự Công Phu :

Các bậc vĩ nhân ngày xưa vốn có lòng thương con người bao la nên đã đem hết bí quyết luyện Đan phô bày cho nhân loại chẳng chút giấu diếm để cho ai hữu duyên đi vào được thiên giới không sa vào khổ hải nên đã chia phép luyện Đan thành 9 giai đoạn :

– Giai đoạn 1 : Hàm dưỡng bản nguyên, cứu hộ bản mệnh.

– Giai đoạn 2 : An thần Tổ Khiếu. Hấp thụ Tiên Thiên

– Giai đoạn 3 : Chấp tràng khí huyệt, chúng diệu qui căn

– Giai đoạn 4 : Thiên nhân hợp phát. Thái dược qui hồ

– Giai đoạn 5 : Kiền khôn giáo cấu. Khử khoáng lưu kim

– Giai đoạn 6 : Linh đơn nhập đỉnh, Trường dưởng thánh thai

– Giai đoạn 7 : Anh nhi hiện hình. Xuất ly khổ hải

– Giai đoạn 8 : Di thần nội viện. Đoan cũng minh tâm

– Giai đoạn 9 : Bản thể hư không. Siêu xuất tam giới

Phép luyện Đan ở thế kỷ XXI thừa hưởng phần lý thuyết và những phép luyện Đan của các bậc vĩ nhân ngày xưa và lấy đó làm căn bản trên bước đường tu luyện nhưng cần đơn giản hóa phần lý thuyết và không đặt nặng những phần không thể giải thích được.

Mục tiêu đầu tiên của người luyện Đan ở thế kỷ XXI là luyện cho huyệt Đan Điền có điện hay luyện cho con người có điện. Muốn có điện ở Đan Điền thì phải đưa lực của hơi thở vào đan điền. Hơi thở là Khí. Khí đi đâu thì Thần theo đấy. Khí vào Đan Điền thì Thần cũng vào tổ khiếu ( cũng ở trong đan điền ) Vô hình dung người luyện Đan ở thế kỷ XXI vì muốn cho huyệt đan điền có điện mà đã đưa Khí vào đan điền hay là Hàm Dưỡng Bản Nguyên, đưa thần vào tổ khiếu hay là An Thần Tổ Khiếu, tức là đã thực hiện được giai đoạn 1 và 2 của các bậc vĩ nhân ngày xưa dạy.

Đạt Ma Sư Tổ dạy ” Thai do tụ Khí mà kết. Khí là do hơi thở của thai. Khí nhập vào thân là sinh, thần ly hình là tử. Biết nhờ Thần Khí nên mới trường sinh thì phải lấy hư vô mà dưỡng Thần Khí. Thần hành thì Khí hành, Thần trụ thì khí trụ, Muốn được trường sinh. Thần Khí phải quán trú. Tâm bất động niệm, vô khứ, vô lai, bất xuất, bất nhập, tự nhiên thường trụ, cứ siêng năng thực hành, thì đó là Chân Đạo Lộ”.

Khi bạn “ăn trộm” khí tiên thiên để đưa nó vào giấu ở huyệt đan điền trong đó có Khí và Thần là bạn đang thực hiện lời dạy của Đạt Ma Sư Tổ ” Lấy hư vô mà dưỡng Thần Khí”, là bạn cũng đang đem Khí Tiên Thiên giấu thật sâu ở tổ khiếu hay đang thực hiện Chấp Tràng Khí Huyệt, tức là bạn đang thực hiện giai đoạn 3 của các bậc vĩ nhân ngày xưa dạy.

Các bậc vĩ nhân ngày xưa gọi cái điểm sáng ấy là Hống là Nguyên Khí là Khí Tiên Thiên là Đại Dược ( thái dược) để luyện đan nên hành động “ăn trộm” Khí Tiên Thiên còn được gọi là hái thuốc được diễn tả trong giai đoạn 4.

Chỉ nhắm vào mục đích làm cho người có điện mà bạn đã thực hiện được 4 giai đoạn của các bậc vĩ nhân ngày xưa dạy. Bạn thành công hay không là do sự siêng năng thực hành của chính bạn.

Từ giai đoạn 5 đến giai đoạn 9 là những giai đoạn đem Nguyên Khí vào giao hợp cùng Nguyên Thần để tạo một thánh thai, cách làm thánh thai sạch sẽ, cách hàm dưỡng nuôi nấng thánh thai để biến nó thành một Phản Con Người thoát ly khổ hải để sống trường sanh bất tử cùng trời đất. Giai đoạn này là giai đoạn thuộc phần VÔ, là một phân đoạn mà nền khoa học hiện đại chưa có được tiến bộ nào để xác nhận và tùy thuộc rất nhiều vào cơ thể, cơ duyên và tiến trình tu luyện cũng như sự hiểu biết của người luyện Đan.

Chúng ta có thể chia phân đoạn này thành 3 hoàn cảnh :

Hoàn cảnh 1 : Ngưởi luyện Đan không đủ khả năng đi vào được phần VÔ.

Có hàng trăm lý do làm cho người luyện Đan không đủ khả năng đi vào được phần  VÔ trong đó có 2 lý do chính là cơ thể yếu và Tâm chưa định.

Hoàn cảnh 2 : Người luyện Đan đủ khả năng đi vào được phần VÔ nhưng không biết cách tiến hành những giai đoạn kế tiếp.

Xin đọc lại 3 bài trước và vào trang mạng của bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ để đọc những cuốn sách về Đan Kinh do bác sĩ dịch để có một khái niệm và cách ứng phó.

Hoàn cảnh 3 :  Người luyện Đan đủ khả năng đi vào được phần VÔ nhưng không đủ trình độ đọc những cuốn sách của Đan Kinh.

Đừng lo, cứ tiến bước trong con đường tu luyện vì đã có cái thai thì cái thai phải sinh, đã sinh ra thì con người phải lớn lên, trong tiếng Anh có một câu nói mà chúng ta cần tin tưởng ” Life finds the ways “. Tiến trình lập thai, dưỡng thai và lớn lên của Phản Con Người có thể cũng giống như con người ở trong thế giới chúng ta, nó tự tìm đường để đi mà tồn tại. Bạn sẽ có một vị thầy đến dẫn dắt bạn trên con đường tu luyện vị thầy đó là cái thai mà bạn đang cưu mang. Bạn sẽ thông hiểu nhiều điều mà trước đây bạn không có được vì bên bạn có một Phản Con người của bạn.

6.- Những vấn đề trong khi luyện Đan :

Vấn đề 1 : Trở ngại to lớn nhất mà không ai ngờ tới là cái Bồ Đoàn kê dưới đít bạn phải có độ cao thế nào đó cho hai chân giao nhau mà không đè nặng lên nhau.

Vấn đề 2 : Có phải ăn chay khi luyện Đan hay không ? Không cần thiết nhưng thánh thai rất kỵ những thứ hôi hám, ô uế, nhớp nhúa.

Vấn đề 2 : Mục tiêu chính là tạo cho con người có điện nên phải sử dụng lực của hơi thở, Hơi thở là Khí tức là Hỏa, Hỏa vào trong người nhiều nên người luyện Đan thường bị Tâm Hỏa mà sanh phiền táo, không thể ngừng suy nghỉ ( chỉ niệm) . Nơi giấu Tâm Hỏa nằm ở sau lưng người luyện Đan ( Quẻ Cấn  – Cấn kỳ Bối ) nghĩa bóng – Tạm gác mọi việc đời sau lưng.  ( Phép Mộc Dục).

7.- Lời bàn của người viết :

Các bậc vĩ nhân ngày xưa có quan niệm : Con người là một tiểu vũ trụ. Vũ trụ sinh Thiên Địa Nhật Nguyệt cho nên Thiên Địa là Chân Thai, Nhật Nguyệt là Chân Tức( hô hấp). Con người có thể cùng Thái Hư (vũ trụ ) đồng thể, thì Thiên Địa là Thai ta, Nhật Nguyệt là Hơi Thở ta. Vũ trụ bao la thì ta cũng bao la. Như vậy con người có thể siêu xuất Thiên Địa Nhật Nguyệt mà hòa hợp với Thái Hư trở thành con người có Hỗn Độn Nhất Khí vậy.

Phép luyện Đan nói cho cùng là phép Hô Hấp thật sâu của các bậc vĩ nhân hay của những người luyện khí công ngày xưa để đoạt Thiên Địa Chính Khí. Khi Hô thì Nguyên Khí trong người ra hai lỗ mủi. Khi Hấp thì Chính Khí Thiên Địa từ ngoài vào cơ thể. Nếu có căn nguyên kiên cố và hô hấp thật sâu con người có thể đoạt Thiên Địa Chính Khí mà trường thọ.

Thoạt đầu các bậc vĩ nhân dùng phép hô hấp thật sâu để đoạt Thiên Địa Chính Khí mà sống trường thọ. nào ngờ khi Hô Hấp thật sâu thì Khí đi vào tổ khiếu, một cái nhân trong huyệt đan diền, Khí đi đâu thì Thần theo đấy như thế vô hình dung họ đã An Thần Tổ Khí. Nhờ An Thần được trong Tổ Khí mà Tâm Định ngưng được mọi suy nghĩ ( chỉ niệm).

Trong mục đích cố đoạt Thiên Địa Chính Khí để trường thọ, người xưa nào ngờ trong Thiên Địa Chính Khí có Nguyên Khí hay Hống hay hạt Higgs đi theo. Hống này hòa hợp với Diên kết thành một cái thai sanh ra Phản Con Người. Từ đó phép luyện Đan ra đời.

Trong một thí nghiệm chưa hoàn tất mới nhất các khoa học gia của CERN còn phát hiện trong hạt boson Higgs có lực hấp dẫn và bên hạt boson Higgs còn có một hạt boson  Higgs khác nhỏ hơn.

Bốn bài viết này là những gì tôi hiểu biết về Đan Học trong một tinh thần khoa học. Tôi hy vọng các khoa học gia sẽ nối bước các bậc vĩ nhân ngày xưa sớm mở được cánh cửa đi vào một vùng trời bí mật để gở những tấm màn u minh của những thế lực vô hình đang làm cho thế giới chúng ta đầy chia rẽ hận thù và nhất là có thể ngăn cản được một trận thế chiến do các tôn giáo đứng đằng sau thúc đẩy.

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

________________________________________________________________________

Ba bài viết trước

 http://www.vietnamvanhien.net/TruongSanhBatTu.pdf

Một bài viết cần tham khảo

http://quanghuongtu.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=2478:thn-nhan&catid=3:tin-tuc-phat-giao&Itemid=20

Phép Hành Công Bát Quái

Phép luyện công này trong cuốn sách ” Mật quyết trường thọ không già ” của đạo sĩ Lý Thanh Vân ( 1766- 1933 ) sống 256 tuổi có 24 bà vợ.  sáng tác.

1.- Ngồi Nhắm Mắt Nghĩ Thầm : Nhắm mắt để dưỡng Thần, lòng thầm thu dẹp mọi ý nghĩ lan man. Phép ngồi xếp bằng. chỗ ngồi có đệm dày, cột sống lưng thẳng, không tựa,  huyệt Vĩ Lư phải ngay ngắn, qui ý nghĩ về ” Không”. lòng thơi thới, rọi chiếu ánh sáng láng.

2.- Giữ Chặt Tĩnh, Tư, Thần : Nắm chặt 2 tay quyền ( hai nắm đấm ) để thu góp Khí, giữ chặt Tinh, đóng chặt cửa quan, trừ bỏ tà là phép hay nhất. Khi hành công thì 2 nắm đấm phải nắm thật chặt, lòng bàn tay ngữa lên trời, đặt lên hai đầu gối sao cho toàn thân thẳng ngay, bằng bặn. để giữ tĩnh trong lòng xua hết mọi ý nghĩ lan man. cốt là giử Thần.

3.– Gõ Răng 36 Lượt : Gõ răng chầm chậm nhè nhẹ chi hơi thành tiếng có thể xua được Tâm Hỏa, tập hợp thần lại trong mình. Gõ răng mạnh, nhanh và thật kêu là khua động tâm hỏa tổn hai thân ( bạn đọc nên đặc biệt lưu ý điểm này )

4.- Hai Bàn Tay Ôm Côn Luân :    Côn Luân là phần đầu. là nơi tập trung thần trong cơ thể để cho ngưng tụ Khí. Chiêu này cho 2 tay đan vào nhau thật chặt chẽ ôm ra sau hậu nảo ( phần sau đầu so trên gáy ) lòng bàn tay ấp chặt lấy góc tai hai ngón tay cái quặp xuống, hai khủy tay gặp lại thành hình ta giác đặt cao ngang vai. Giữ chắt như thế hít thở 69 lượt thì ngưng. Khi hít thở phải cực chậm cực nhẹ không được nghe tiếng vì thở thành tiếng là Khí làm tan Thần.

5.- Trái Phải Gõ Trống Trời : Phép luyện cốt để thông tai làm ” ngoại ma” không thể lọt vào quấy nhiểu, cách luyện là hai bàn tay áp thẳng vào cửa 2 tai bằng bặn, ngón tay trỏ và ngón giữa chồng lên nhau dùng sức bật xuống sao cho trên tai phát ra tiếng kêu ùng ùng. hai bên cùng bật 24 lần.

6.- Tai Nghe 24 độ : Úp lòng bàn tay vào lỗ tai, ngón tay châu đầu vào nhau, dùng sức bật đè ưúng lòng bàn tay vào lỗ tai rồi nhấc lên nhè nhẹ sau cho có hơi lùa vào lỗ tai là đúng, làm 24 lần là số của Vô Cực để giữ cửa mênh và xua trừ hư Hỏa thông Nê hoàn khiếu.

7.- Khẻ Lay Cột Chống Trời : Cột trời là xương sống cổ móc tiếp vào cột sống, khẻ lác lư khẻ đưa vai lắc lư cột chống trời tức là lắc đẩy sau xương sống cổ. làm 24 lần. cốt để tan Hỏa.

8.- Rồng Đỏ Đảo Bến Nước : Rồng đỏ chỉ đầu lưỡi, lưỡi là công cụ sinh ra nước dãi,. Cách luyện là đưa đầu lưỡi chầm chậm đảo đi đảo lại trong miệng sẽ tạo ra nước bọt đầy miệng.

9.- Xúc Miệng 36 Lần : Phép luyện này đưa tân dịch ra đầu lưỡi rồi thu lại vào tận gốc lưỡi rồi lại đẩy ra, cứ thế một thu một đầy là một lần, cho đến khi làm đủ 36 lần.

10.- Một Miệng Thành 3 ngụm : Nước dãi đầy trong miệng, chia làm 3 ngụm nuốt xuống thật kêu thật mạnh.

11,- Nín Khí Xát Bàn Tay : Nín khí làm Khí trong thân tụ lại ở bàn tay. Xát bàn tay thật nóng.-

12.- Xoa Tinh Môn Sau Lưng : Tinh môn còn gọi là Thận Đường ở vị trí lõm hai bên hông sau lưng. Áp bàn tay cực nóng vào tinh môn xoa từ ngoài vào trong làm đủ 24 lần.

13.- Một Hơi Thở Tân Cùng : Lấy hết sức dồn khí toàn thân xuống đan điền

14.- Tưởng Tượng Có Lửa Cháy Quanh Rốn : Tưởng tượng có ngọn lửa chân Dương tụ lại tại đan diền. Khi thấy đan điền nóng như có lửa hơ thì thu khí ngồi yên dẹp lửa, tĩnh tâm ngồi Thiền ( chờ Giờ Hoạt Tý mà ‘ăn trộm”).

(Sau khi thiền nhớ xả thiền để các cơ bắp được trở lại bình thường).

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: