Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Nước Tàu đại-loạn, Việt Nam khôi-phục chủ-quyền

Nước Việt Nam chánh-thức bị mất Chũ-quyền từ ngày Hai, tháng Chín, năm Một Chín Bốn Lăm. Nếu truy đến cội-nguồn, thì từ năm Một Chín Ba Mươi tên tội-đồ Hồ Chí Minh đã trao chủ-quyền Việt Nam cho Tàu Hán, dù lúc đó hắn chưa có trong tay.

Cũng giống hệt như việc hắn bán Hoàng Sa của VNCH. Trao cái chưa có, và bán cái không phãi của mình, HCM đã trỡ thành quái-nhân trong giao-dịch chánh-trị.

Ngay từ những ngày hoạt-động đầu-tiên ỡ Quảng Châu, HCM đã nằm gọn trong ổ của Tàu Hán. Từ kinh-phí hoạt-động, trụ-sở đặt bản-doanh, cương-lỉnh, phương-thức tiến-hành đều do người Tàu bao-biện trọn gói. Mọi hoạt-động của HCM, gói gọn trong việc nhận chĩ-thị trực-tiếp từ người Tàu và thi-hành những mệnh-lệnh ấy. Trong thời-gian mờ-ảo 1930-1975, không một người Việt Nam nào được biết việc chủ-quyền Việt Nam, đã được trao cho nước ngoài một cách quái-gỡ như vậy.

Nhưng, mọi việc lộ ra dần-dần, cho đến năm 2016 này thì  Việt Nam mất chủ-quyền vào tay Tàu Cộng đã rõ-ràng như ban ngày. Và những người Việt Nam yêu nước ý-thức được việc phãi chống Tàu Cộng và Việt Cộng đễ giữ nước, là điều bắt-buộc không thễ tránh khõi. Đến lúc này thì Việt Cộng đã quá mạnh và công-khai ngã vào vòng tay Tàu Cộng. Việc đấu-tranh của người yêu nước trỡ nên vô cùng khó-khăn.

So-sánh tương-quan lưc-lượng giửa người yêu nước Việt Nam hiện nay và bạo-quyền Tàu Cộng,  Việt Cộng, thì sự chênh-lệch là áp-đão và rất lớn. Cơ-hôi giành thắng-lợi của những người yêu nước chĩ là 1%. Nếu lấy một tỗ-chức lớn có võ-trang đễ khôi-phục chủ-quyền, thì hiện nay ta không làm được. Nếu làm được, thì cũng không có lợi mà chĩ có hại. Vì vậy, võ-trang đễ bạo-động là hạ-sách.

Theo trào-lưu văn-minh hiện nay trên Thế-giới, thì mọi tranh-chấp được ưu-tiên giãi-quyết bằng cách thương-thão đễ đạt tới sự đồng-thuận. Do vậy, nếu chúng ta tiến-hành đấu-tranh BẤT BẠO ĐỘNG thì sẽ có cơ may thành-công, và quan-trọng hơn là được Thế-giới văn-minh ũng-hộ. Việc thành-lập thật nhiều nhóm nhỏ đễ đấu-tranh-bất-bạo-động là một chiến-lược khôn-ngoan.

Không thành-lập những tổ-chức lớn, mà chĩ  tụ-họp thành những nhóm nhỏ, trãi đều khắp nước, hoạt-đông riêng lẻ đễ tránh thiệt-hại khi bị đàn-áp. LUÔN-LUÔN BẤT BẠO ĐỘNG, dù có bị đánh-đập giết-chóc cũng không dùng đến baọ-lực. Sức mạnh BẤT BẠO ĐỘNG đã được chứng-minh bằng việc quốc-gia Ấn Độ giành được độc-lập từ tay người Anh. Và gần đây, những cuộc cách-mạng-màu, được khỡi-xướng dưới chũ-trương BẤT BẠO ĐỘNG đã thành-công mỹ-mãn. Ai Cập, Ly By là những bài học còn nóng hỗi.

Cơ-hội là khi nào?

Đễ tiến-hành việc khôi-phục chủ-quyền, chúng ta cần có cơ-hội. Cơ-hội của chúng ta là khi nào? Đó là khi nước Tàu có đại-loạn vì nội-chiến, bị chia năm xẽ bảy, thì khi ấy chính là cơ-hội của chúng ta. Ai cũng nghĩ việc đó là hy-hửu, rất khó xãy ra. Nhưng riêng tôi thì tin rằng nó sắp tới rồi. Sớm nhất là 05 năm, lâu nhất là 20 năm. Như vậy, mức trung-bình là 10 năm.

( Cũng là cơ-hội khi Tàu Cộng có chiến-tranh với Mỷ. Xác-xuất của việc này là 50/50.)

Căn-cứ vào tình-hình hiện nay, thì việc  câu-kết giửa Tàu Công và Việt Công rất chặt-chẽ, vì vậy chĩ khi nước Tàu có đại-loạn, thì chúng ta mới có thễ tiến-hành công-cuộc khôi-phục chủ-quyền. Hiện-tại, thế chánh-trị của của nước Tàu là rất chông-chênh, nỗ ra đại-loạn chỉ là việc sớm hay muộn. Đễ đón đầu dịp may này, chúng ta phãi chuẫn-bị một kế-hoạch hành-động “mai-phục trường-kỳ” cho thật tốt, đừng đễ nước tới cổ rồi mới nhãy.

Kế-hoạch là chúng ta sẽ xây-dựng thật nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ khoảng mười người, nhiều hơn thì không tốt, trãi đều ra khắp nước. Các nhóm nhỏ này phãi rời-rạc, không liên-quan với nhau, chĩ đến khi hữu-sự thì mới hợp tất-cả lại làm một.

Việc này rất khó, nếu ai làm được thì người đó chính là thủ-lãnh, là thống-soái, là người dựng lại nền tự-chủ cho Việt Nam, và đương-nhiên được xem là ngang hàng với một vị vua. Ỡ Việt Nam hiện nay, có khoảng vài trăm người làm được việc này, trong số đó có vài chục người xuất-sắc, có thễ tỗ-chức và điều-hành hoạt-động trong phạm-vi toàn quốc.

Nếu không chuẫn-bị từ bây giờ, thì khi cuộc đại-loạn của Tàu Cộng nỗ ra, chúng ta sẽ trỡ tay không kịp, và cơ-hội trăm năm mới có một lần sẽ bị uỗng-phí, phãi chờ đến cơ-hội khác, không biết bao giờ mới đến. Chúng ta phãi gấp-rút thực-hiện kế-sách “Trường-kỳ mai-phục”ngay từ bây giờ.

Tân Cương và Tây Tạng cũng đang chờ đợi cuộc đại-loạn này, nhưng việc chuẫn-bị cũa họ tốt hơn chúng ta rất nhiều, khi cơ-hội đến, họ cữ-sự là thành-công. Đài Loan cũng đang nuôi giấc mộng trỡ về giãi-phóng đại-lục, nếu có dịp may đến thì chắc-chắn họ sẽ không từ-chối. Ấn Độ cũng thỡ phào nhẹ-nhõm về vấn-đề biên-giới với Tàu Cộng. Như vậy, chung quanh Tàu Cộng chĩ có kẻ thù mà không có bạn.

Khi Tàu Cộng quẫn-bách, tự cứu mình còn chưa xong, thì việc bõ rơi đàn em Việt Cộng là chắc-chắn. Rời khõi vòng tay của sư-phụ đại-ca, chánh-quyền độc-tài tham-tàn và bạo-ngược của bọn Việt-gian Cộng-sản, chĩ còn là cái xác chết thối-tha cần phãi chôn gấp, đễ tránh ô-nhiễm môi-trường sống.

Trò chơi ghép hình.

Hãy tỗ-chức theo trò chơi ghép-hình. Bình-thường là những mảnh rời-rạc không liên-quan gì tới nhau, nhưng khi thời-cơ đến, tất-cả các mảnh được ghép lại thì sẽ thành bức tranh hoàn-chĩnh. Đễ bão-toàn lực-lượng, tất-cả các mảnh ghép không được liên-lạc với nhau, phãi tuyệt-đối bí-mật, không khoa-trương ồn-ào. Việc khoa-trương ồn-ào sẽ dẫn đến thất-bại. Xưa nay, việc hám-danh khoe-khoang luôn dẫn đến hư-hõng đại-cuộc. Hãy tranh xa các nhóm to tiếng.

Đễ nuôi-dưỡng ngọn lửa chiến-lược “Trường-kỳ-mai-phục” và gây thanh-thế, sẽ có những nhóm riêng lo việc công-khai đấu- tranh pháp-lý và chánh-trị với nhà cầm-quyền độc-tài. Những nhóm đấu-tranh-công-khai này chĩ là phần nhỏ, là phần nỗi của tỗ-chức.

Nguyên-tắc hoạt-động của những nhóm này là tự-phát, không có tỗ-chức, không có lãnh-đạo. Trong cuộc đấu-tranh công-khai thì việc không có lãnh-đạo là rất quan-trọng. Nó buộc nhà-nước độc-tài phãi bắt giữ rất nhiều người. Chũ-trương tránh bị bắt là chũ-trương sai-lầm. Khi một cuộc đấu-tranh công-khai nỗ ra, thì việc bị bắt đương-nhiên, và càng nhiều càng tốt, phãi nói rõ cho người trực-tiếp đấu-tranh biết rõ nguyên tắc này. Quan-trọng nhất là việc tiếp-tế cho những người bị bắt phãi kịp thời và đầy-đủ, hãy dùng hình-thức thăm nuôi từ-thiện, do các nhà hảo-tâm thực-hiện, nếu được các nhà hảo-tâm quốc-tế thăm nuôi lại càng hay. Cần phãi có một nhóm thăm nuôi đặt ở nước ngoài.

Nhà cầm quyền độc-tài càng bắt nhiều, thì càng bối-rối và mất tự-chũ, trong khi đó xả-hội sẽ bất-an vì sự lo-lắng, sợ-hãi dâng cao. Chũ-trương của chúng ta là không sợ bị bắt. Phãi làm cho các nhà tù Việt Cộng đầy tràn những người biễu-tình.

Phãi BẤT BẠO ĐỘNG, khi anh dùng tới BẠO LỰC là anh đã THẤT BẠI. Bị bắt nhiều, không phãi là bất-lợi. Một người bị bắt thì ba-bốn người sấn lại cùng chịu bị bắt. Khi ấy tinh-thần đấu-tranh sẽ lên cao và nỗi sợ-hãi bị đánh tan. Sợ bị bắt-bớ thì cuộc đấu-tranh sẽ thua ngay từ bước đầu tiên. Nhà cầm quyền độc-tài chĩ mong-muốn là mọi người phãi sơ-hãi.

Đây là giấc mơ khôi-phục chủ-quyền đẹp nhất. Chúc mọi người thành-công.

Hãy tìm-kiếm kỷ-thuật đấu-tranh bất-bạo-đông trên Internet.

Dưới dây là một thí-dụ:

Khoảng 320.000 kết quả (0,37 giây)

Kết quả tìm kiếm

[PDF]Tiến Hành Đấu Tranh Bất Bạo Động – Albert Einstein …

http://www.aeinstein.org/wp-content/…/TIẾN-HÀNH-ĐẤUTRANH-BBĐ.pdf

Trong trí óc của nhiều người, đấu tranh bất bạo động thường được gắn …. Gene Sharp, với sự phụ trợ của Brad Bennett, Hành Động Bất Bạo ĐộngCẩm Nang.

Cẩm Nang Đấu Tranh Bất Bạo Động ~ Diễn Đàn CTM

diendanctm.blogspot.com/2014/10/camnang-au-tranh-bat-bao-ong.html

10 thg 10, 2014 – DienDanCTM: Phong trào Occupy Central tại Hồng Kông có một cẩm nang ngắn gọn về “Bất tuân dân sự” để giúp người biểu tình ý thức được …

Bất tuân dân sự và bất bạo động – Tin chính – Người Việt …

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?…

8 thg 10, 2014 – Tòa Soạn chuyển ngữ toàn bộ cẩm nang này để gởi đến độc giả. … Quan trọng hơn cả, bất bạo động sẽ thu hút được sự cảm thương của … Chúng tađấu tranh để chống lại hệ thống bất công, chứ không chống lại cá nhân.

Khó khăn của đấu tranh bất bạo động – BBC Tiếng Việt – BBC.com

http://www.bbc.com/vietnamese/forum/…/140829_dautranh_bat_bao_dong

29 thg 8, 2014 – Nếu đi sâu nghiên cứu những tài liệu đấu tranh bất bạo động ví dụ như cẩm nang “Từ độc Tài đến Dân chủ” của Tiến Sĩ Gene Sharp thì có thể …

Cẩm nang Đấu tranh Bất tuân Dân sự của OCLP | Dân Luận

https://www.danluan.org/…/camnang-dau-tranh-bat-tuan-dan-su-cua-ocl…

5 thg 10, 2014 – Cẩm nang Đấu tranh Bất tuân Dân sự của OCLP … Quan trọng hơn làbất bạo động sẽ thu hút được sự thông cảm của những người bàng …

Câu chuyện về Gene Sharp và lý thuyết đấu tranh bất bạo …

https://www.danluan.org/…/athena-cau-chuyen-ve-gene-sharp-va-ly-thu…

21 thg 10, 2014 – Tôi nói đấu tranh bất bạo động là đấu tranh có vũ trang. … Ông chính là tác giả của cuốn cẩm nang nổi tiếng “Từ độc tài đến dân chủ” (From …

Đấu Tranh Bất Bạo Động – chính nghĩa việt nam cộng hòa

chinhnghiavietnamconghoa.com/dau-tranh-bat-bao-dong/

18 thg 9, 2015 – … Bất Bạo Động: Thực Hành của Thề Kỉ Thứ Hai Mươi và Tiềm Năng … này là một cẩm nang ngắn gọn nói về Đấu Tranh Bất Bạo Động một …

Các câu hỏi thường gặp về đấu tranh bất bạo động …

wikibatbaodong.blogspot.com/…/cac-cau-hoi-thuong-gap-ve-au-tranh-b…

Đấu tranh bất bạo động có tác dụng là làm suy giảm khả năng quyền lực của thể chếcầm quyền để ảnh hưởng tới các sự kiện cũng như khả năng lạm dụng vị …

Đấu tranh bất bạo động, con đường khó khăn và cực nhọc

http://www.rfa.org/…/nonviolent-struggle-difficult-way-ml-03162014074319….

16 thg 3, 2014 – Dựa vào kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động của một số nước, việc tháo … khả năng để làm soi mòn nền tảng quyền lực của chế độ và bộ máy bạo … là những hình thức bạo động, bạo hành mà những người cầm quyền tại …

Đấu Tranh Bất Bạo Động tại Việt Nam: hiện tại và tương lai

http://www.viettan.org/Đau-Tranh-Bat-Bao-Đong-tai-Viet.html

20 thg 8, 2015 – Có thể nói đấu tranh bất bạo động (ĐTBBĐ) là vũ khí hữu hiệu nhất của phong … người về một chính sách hay một chủ trương nào đó của nhà cầmquyền. …. trào phải quy tụ một số cán bộ có khả năng vận động quần chúng.

quandannambo@yahoo.com.sg

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

2 Comments on Nước Tàu đại-loạn, Việt Nam khôi-phục chủ-quyền

  1. Y kien bat bao dong cua tac gia dua ra doi voi tinh hinh vn hien tai thi ro rang la khong tich hop.Ban chat cua csvn ho ngoan co Chai like bam quyen giu dang du cho co mat nuoc,biet bao tri thuc goi tinh nguyen thu yeu cau ho thay doi the che cuu nuoc nhung nhu nuoc do la mon.Neu baychuc din gio chung ta tiep tuc beat bao dong nua thi van dan khai tai trau,,dat nuoc se chim dam trong no le tau cong dau cho co dau tranh on hoa den 100 nam nua.Tom lai muon mau lat duoc cs,moi nguoi dan yeu nuoc phai 0 so hai,xuong duong lien tuc,to chuc dinh cong,keu goi thanh nen trong linh,dau tranh bang moi cach lien tuc thi moi get duoc con bach tot cs ac qui nay…….bat bao dong,on hoa thi dung co nam do ma mo……..

    Số lượt thích

  2. Bai viet That Ngu xuan, cho du co ghet CS cach may di chang nua cung khg nen lay de Tai mat chu quyen nhu the nay ? mat chu quyen tai sao duoc co ten trong lien hiep Quoc , khg nhu Tay tang va Dai loan Viet nam mat chu quyen hoi nao nam 1945 Ong co dien khg ? viet nhu vay tui CS no chui ong la thang Dot , vay m Bo To quoc cung dang >/

    Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: