Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Chim quốc-quốc

Con chim quốc-quốc kêu buồn.
Tháng Tư thất-thũ Sài Gòn bạn ơi !
Miền Nam cay-đắng đỗi đời.
Núi sông ảm-đạm, đất trời buồn hiu.

*
Tháng Tư ấy biết bao đau-đớn.
Rợ Ba Ðình chộn-rộn xuôi Nam.
Xe tăng cuốn xích thét gầm
Pháo to, súng lớn ầm-ầm rung mây.
Chiếc mủ cối chắc tay giương súng.
Ðôi dép râu lúng-túng tìm đường.
Thôn quê cho đến phố-phường.
Miền Nam mờ-mịt bốn phương khói thù.
Lệnh di-tãn, quân-khu rút chạy.
Bõ cao-nguyên, bám lấy đường lui.
Lính, dân ô-hợp một nùi.
Ðưa lưng hứng đạn pháo vùi xuống khe.
Ðường quốc-lộ người xe hỗn-độn.
Tranh lấn nhau tìm chốn dung thân.
Nơi đây vùng đất tử-thần.
Bình-yên phía trước tuy gần mà xa.
Cuộc tháo chạy thật là khủng-khiếp.
Nổi kinh-hoàng nối tiếp thương tâm.
Hỡi ơi ! Chiến-thuật sai lầm.
Ðẫy dân với lính xuống hầm tai-ương.
Ngày Ba Mươi họ Dương quyết-định.
Là tự mình đọc lệnh qui-hàng.
Toàn quân buông súng dễ-dàng.
Ô-hô! Cuộc chiến nhẹ-nhàng như không !
Cũng có mấy trăm ông trung-liệt.
Ghét sống hèn, lấy chết làm vinh.
Nước-non trọn một chử tình.
Vui lòng tự-sát, hồn linh hóa thần
Thời-gian đầu người dân phấn khỡi.
Họp biểu-tình, hồ-hỡi hoan-hô.
Ðảng ta cùng với xác Hồ.
Ung-dung mơ tưỡng cơ-đồ ngàn năm.
Ban quân-quãn lăm-lăm tay súng.
Mắt không rời quần-chúng nhân-dân.
An-ninh nội-chính hung –thần.
Thanh-niên cờ đỏ rần-rần dương oai.
Lệnh của chúng không ai dám cưỡng.
Nếu to gan nói bướng một lời.
Nửa đêm chúng sẽ đến mời.
Dẫn đi mất tích, trọn đời mất tăm.
Việc đốt sách nước Nam chưa có.
Nay rợ Hồ lại cố thi-hành.
Lệnh cho thôn xóm, thị-thành.
Phải đem nộp: sách phát-hành phía Nam.
Những quyển sách không làm nên lổi.
Sao rợ Hồ buộc tội văn-chương.
Ðem thiêu, đem đốt giửa đường.
Than ôi ! Nát bét luân-thường từ đây.
Ðánh tư-sản, một bầy kẻ cướp.
Chúng nhân-danh xác ướp họ Hồ.
Túi tham cùng máu côn-đồ.
Lu-loa luận điệu mơ-hồ, lưu-manh.
Kinh-tế-mới đẫy dân thành-phố.
Lên núi rừng là chổ giam cầm.
Trời chiều mưa ướt lâm-thâm.
Cả nhà đói lạnh khó cầm lệ tuôn.
Bom mìn củ còn vương khắp chốn.
Lỡ chạm vào nguy-khốn như chơi.
Miền Nam thấm-thía đỗi đời.
Là dân thành-thị thành người thượng-du.
Bệnh sốt rét cũng bu cũng bám.
Quyết không buông cái đám sa cơ.
Nào ai học được chử ngờ.
Miền Nam chơi một nước cờ buông tay.
Tự khoe mình là hay là giỏi.
Rợ Ba Ðình inh-ỏi khua chiêng.
Ðảng ta thống-nhất hai miền.
Tư-do, hạnh-phúc có liền một khi.
Hạnh-phúc ấy con Ky cũng sợ.
Tự-do kia ở đợ còn hơn.
Giặc Hồ thật khéo ba-lơn.
Ò-e quảng-cáo tiếng đờn Liên Xô.
Ngày lại ngày bo-bo, mỳ sợi.
Nồi chuối kho ăn với củ mỳ.
Thời-kỳ quá độ chi chi.
Mà sao nó khổ thế ni hở trời !
Thời Cộng Hòa cơm sơi tràn họng.
Cộng Sản vô cái bụng trống trơn.
Thà đừng giãi-phóng thì hơn.
Giãi chi để khổ, để hờn cho dân.
Xóm Ba Ðình là quân mọi-rợ.
Chúng giỡ trò cấm chợ, ngăn sông.
Bao nhiêu công sức nhà nông.
Chúng gom vét sạch cúng ông Nga Tàu.
Khắp Nam-bộ rầu-rầu ngọn cỏ.
Kẻ bại binh thiệt khổ vô cùng.
Mồ cha cái lủ chúng ông.
Tham-tàn, bạo-ngược, cuồng-ngông hại đời.
Dân đói khát kêu trời không thấu.
Sức trói gà biết bấu vào đâu.
Núi cao cùng với biển sâu.
Không ghi chứa hết tội sâu bọ Hồ.
Rợ ba Ðình đi Ngô về Hán.
Giấm-giúi mưu buôn bán nước Nam.
Ðồng, Phiêu, Lương, Mạnh một đàn.
Tội-nhân thiên-cổ khỏi bàn làm chi.
Ôi ! Vận nước đến khi suy-bại.
Lủ bí-thư tham, dại cầm quyền.
Mong cho cái đảng mê tiền.
Giắt nhau thẳng lối cửu-tuyền đi luôn.
Khi lộ mặt con buôn dân-tộc.
Ðảng rợ Hồ hằn-học ra tay.
Bao nhiêu độc-ác phô bày.
Bao nhiêu bi-thảm đọa-đầy miền Nam.
Người Nam-bộ quyết không cam phận.
Phải tìm đường đỗi vận làm người.
Ðóng thuyền ghổ, vượt trùng khơi.
Mặc con sóng dử, mặc trời bão giông.
Tìm tự-do thì không sợ chết.
Muốn làm người phải biết hy-sinh.
Biển Ðông thần Chết núp rình.
Lại thêm cướp biển mặc tình buông-lung.
Vượt đại-dương trăm hung ngàn hiểm.
Việc hải-hành kinh-nghiệm bằng không.
Người-người cương-quyết một lòng.
Xin giao trăm sự cho ông trời già.
Cũng có người tai qua , nạn khỏi.
Ðến Mả-lai hoặc tới In-đô.
Có người số phận ô-hô !
Tấm thân hoạn-nạn gởi vô miệng kình.
Về số phận sỷ-quan, binh-lính.
Chịu qui-hàng theo lệnh Dương Minh.
Phải ra đăng-kí khai trình.
Ði tù cãi-tạo để thành công-dân.
Hàng binh-sỷ trên răng dưới dép.
Ngồi ba ngày lép-nhép là xong.
Sỷ-quan công-trạng chất-chồng.
Phãi đi ‘mút chỉ’ khó mong ngày về.
Trong rừng rậm, sơn-khê heo-hút.
Hoặc lủng , đèo Việt-bắc xa-xôi.
Biết bao số phận ngậm-ngùi.
Chết vì đói lạnh, xác vùi đất nông.
Bị trã thù là không tránh khỏi.
Bọn rợ Hồ rất giõi hành người.
Ðọa-đầy tới chốn, đến nơi.
Trong tù Việt Cộng phận người ra chi !
Cứ trăm người thì “đi” bốn chục.
Cãi-tạo là địa-ngục trần-gian.
Sỷ-quan, công-chức trăm ngàn.
Xương phơi trắng núi, máu tràn kín khe.
Lòng độc-ác ghớm-ghê hơn rắn.
Rợ Ba Ðình thật đáng a-tỳ.
Thời-gian dù có qua đi.
Những trang bi-thảm vẫn ghi đời-đời.
Bọn rợ Hồ giõi lời lừa phỉnh.
Miệng bô-bô chuyên-chính vô-thần.
Chúng đem bán nước, đợ dân.
Dương-dương trơ-trẽn lạy quân Tàu-phù.
Ăn cứt Tàu là ngu hơn lợn.
Ấy thế mà hơn-hớn ngông-nghênh.
Vẹm ơi ! Hãy tự xét mình.
Cõng Tàu chống Mỹ đáng khinh bội phần.
Ðừng cướp đất, đánh dân như thế.
Hãy thôi trò cưỡng-chế du-côn.
Ba Ðình đã thối tâm-hồn.
Rợ Hồ lỗ miệng, lỗ trôn một bè.
Thích dễ-dàng làm dê làm chó.
Muốn làm người thật khó lắm thay.
Ba Ðình Hà Nội chúng bay.
Ðền bù tội-lổi một ngày không xa.
quandannambo@yahoo.com.sg
Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on Chim quốc-quốc

 1. BĂNG QUỶ GẠT MA
  Chè xôi nước Hồ Quang màu huyết dụ bánh ích Trần Dan Tiên Lãng Bà Hom
  Ba Đình lục cẩu chấm com
  Đinh La Thăng tướng lom khom đút đầu vào
  Heo quay mứt mật bồ chao bất tuân dân sự bí bầu tự thối lui
  Kít Sinh Dơ tái dậy mùi
  Nguyễn Xuân Fuck vội bú buồi đổi Mút Cu
  Phiếm Đàm hải ngoại Đèn Cù
  Noi gương của Bác Chú Thu nút cặc bần
  Bao cao su bẩn cách tân lồn tiên cải tạo dồn lần Hồ Tập Chương
  Tạ Phong Tần tấn chiếu giường
  Nguyễn Văn Hải dưới bất lương đóm Điếu Cầy
  Lưng quần vén váy thức mây Chí Phèo Thị Nở Ăn mày gặp cói manh
  Cối treo trên sợi chỉ mành
  Cộng thêm chày rỗng đâu tranh cái quần què
  Qua cầu áo toét tòe loe
  Bầy gà xỏ lá giỏi lòe bọn trí ngu
  TÂM THANH

  Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: