Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

VIỆN BẢO TÀNG LỊCH SỬ VỀ THIẾU TÁ HỒ QUANG

Trước năm 1994 tại VN chỉ có “Viện nghiên cứu lịch sử Đảng” ( Lịch sử đảng CSVN ) chứ không có “Viện nghiên cứu lịch sử” ( Lịch sử dân tộc Việt Nam ).

Lý do là chế độ CSVN rập khuôn theo chế độ Lenin và Mao Trạch Đông, không cho học sinh học hỏi về các gương tốt của vua chúa thời phong kiến.  Họ chỉ gút lại một câu : “chế độ phong kiến trước đây là một chế độ bất công và tàn bạo đối với nhân dân”.   Cho nên không có gì để học hỏi từ phong kiến, chỉ có tội ác của vua chúa phong kiến mà thôi.

Sau 1994 CSVN cho đổi “Viện nghiên cứu lịch sử Đảng” thành “Viện nghiên cứu Lịch sử”.  Các nhà nghiên cứu lịch sử ĐCSVN tự nhiên trở thành những “sử gia”.  Dĩ nhiên những sử gia này chuyên môn phịa ra lịch sử, biến chuyện hư cấu thành chuyện có thật.

Căn bản của lịch sử ĐCSVN là hai cuốn sách “Đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” do Nguyễn Tất Thành viết năm 1947, và cuốn “Vừa đi đường vừa kể chuyện” cũng do Nguyễn Tất Thành viết năm 1960.

Các “sử gia” Hà Nội ( không hề tốt nghiệp trường lớp sử học nào ) dò theo 2 quyển sách này mà đi tìm tài liệu có liên quan.  Họ dò theo tài liệu của Pháp, của Nga, của Mỹ và của Trung Cọng để xem có tư liệu nào liên quan đến 2 cuốn tự truyện của Nguyễn Tất thành.

Dò theo tự truyện “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện” của ông HCM thì từ năm 1938 đến 1940 Nguyễn Tất Thành  hoạt động trong Đệ bát Lộ quân của Trung cọng với cấp bậc Thiếu tá, tên là Hồ Quang.  Ngoài ra không có một tài liệu nào hay một nhân vật nào đề cập tới ông Thiếu tá Hồ Quang trong số hằng vạn ông thiếu tá trong quân đội TC thời bấy giờ.

Ngược lại về phía Trung Cọng, các sử gia TC muốn tìm hiểu về HCM thì lục ngược trở lại “chính sử” của nhà nước CSVN ( sách giáo khoa ) để làm thành tài liệu quân sử của quân đội TC.  Riêng chuyện Thiếu tá Hồ Quang thì Quân sử TC coi như là có thật, bởi vì  không lẽ chủ tịch một nước lại đi nói láo. Vả lại chẳng ai nhận vơ mình là một ông Thiếu tá vô danh tiểu tốt để làm gì.

Thế rồi sau này các “sử gia” CSVN trong Viện bảo tàng HCM tìm được trong tài liệu của Quân sử TC thời 1938-1940 có những hình ảnh có thể gán ghép cho Hồ Quang ( HCM ) như sau :

(1)  Hình chụp văn phòng Bát lộ quân tại  Liễu Châu, Quảng Tây.  Các sử gia CSVN ghi chú vào hình này như sau : “Nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm việc và ở vào cuối năm 1938”.  Ngoài ra các sử gia còn bịp thêm : “Di tích được nhà nước Trung Quốc xếp hạng di tích quốc gia năm 1988”.

Bịp ở chỗ nhà nước xếp “văn phòng Đệ bát lộ quân” vào hạng di tích quốc gia chứ không phải xếp nơi cư ngụ của ông Hồ Quang vào di tích.  Ông Hồ Quang là một trong hằng vạn ông thiếu tá của TC thì không có gì đáng phải làm di tích quốc gia. ( Văn phòng Bát lộ quân là bản doanh của bộ chỉ huy 9 sư đoàn quân đội TC cho nên mới được xếp vào di tích quốc gia.  Một lộ quân gồm có 3 quân đoàn, mỗi quân đoàn có 3 sư đoàn  ).

(2)  Hình chụp biển xếp hạng di tích ( Văn phòng bát lộ quân ).  Bảng xếp hạng di tích không nói gì đến Hồ Quang nhưng các sử gia CSVN trong Viện bảo tàng HCM đã bịp người đọc bằng chú thích như thể đó là “Biển di tích về HCM”.

(3, 4 ) Hình của Quân sử TC :  Danh sách học viên khóa huấn luyện tại Nam Nhạc, tỉnh Hồ Nam, trong danh sách này có tên ông Thiếu tá Hồ Quang.  Nhưng Thiếu tá Hồ Quang này là Hồ Quang khác, không phải là Nguyễn Tất Thành bởi vì năm 1939 ông Nguyễn Tất Thành đã 49 tuổi chứ không phải 38 tuổi.

Ngoài ra, năm 1938 tại Nga ông NTT mới được tha khỏi diện kỷ luật và bị tống về Tàu cho Mao Trạch Đông ( Tài liệu của Viện bảo tàng HCM ), ông ta chẳng bao giờ tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam và chẳng bao giờ làm giáo viên Trung học.   Viện bảo tàng Hồ Chí Minh đã bịp ở chỗ xem như ông Hồ Quang “nhỏ” của TC chính là ông Hồ Quang HCM.

(5) Hình của Quân sử TC : Doanh trại Bộ chỉ huy Bát Lộ quân tại thôn Lô Mạc, thành phố Quế Lâm.  Viện bảo tàng HCM bịp bằng cách chú thích :  “Nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc”.  Thực ra chẳng có gì xác nhận NTT có làm việc tại những căn nhà đó hay không, nhưng người đọc Việt Nam lại đinh ninh đó là nơi NTT làm việc.

(6) Hình căn nhà số 77 đường Kim Bích, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.  Đây là trụ sở của Văn phòng Đệ bát Lộ quân TC ( Xin so lại với hình số 1, góc biển tên cơ quan bên trái hình ).  Viện bảo tàng HCM chú thích là nơi HCM gặp Ban hải ngoại của đảng CSĐD vào năm 1940 .  Nhưng theo hồi ký của tướng CSVN Vũ Anh thì năm 1940 ông HCM không có làm việc tại Vân Nam. Và theo hồi ký “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của HCM thì năm 1939 và 1940 ông ta làm việc tại Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam.

 (7) Hình của Quân sử TC :  Khách sạn Đại Quan Lầu tại Côn Minh vào năm 1940.  Viện bảo tàng HCM ghi thêm vào là “Nơi Nguyễn Ái Quốc liên lạc với ban nước ngoài ĐCSĐD”.  Nhưng sự thực theo hồi ký của Vũ Anh và hồi ký của Hoàng Văn Hoan thì thời đó tại Côn Minh chẳng có cái “ban” nào của ĐCSĐD cả.

(8) Hình của quân sử TC : Văn phòng Đệ Bát Lộ quân của TC tại Trùng Khánh năm 1940.  Viện bảo tàng HCM ghi thêm vào là : “Nơi đồng chí HCM đến gặp Chu Ân Lai”.  Đây là căn cứ theo sách “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện” của HCM;  nhưng sự thật Chu Ân Lai không làm việc tại Văn phòng đệ Bát Lộ quân.  Tại đây chỉ có Tướng Diệp Kiếm Anh và Tướng Bành Đức Hoài.  Còn Chu Ân Lai ở chung với Mao Trạch Đông, Khang Sinh và Lưu Thiếu Kỳ tại Diên An, tỉnh Thiểm Tây.

Ngoài ra có thể HCM đã phịa ra chuyện ông ta đến gặp Chu Ân Lai, bởi vì có thể ông ta sẽ đụng đầu Khang Sinh, là người mà năm 1935 tại Mạc Tư Khoa đã đòi tử hình ông ta vì tội bán các đồng chí của mình ( Theo thư tố cáo của Hà Huy Tập ).  Hoặc cũng có thể Khang Sinh đã cho Chu Ân Lai biết rõ về tư cách của NTT.

(9)  Hình chụp núi rừng bản Ngàn Tấy, Quảng Tây, TQ.  Với chú thích là Võ Nguyên Giáp mở khóa huấn luyện ở đây.  ( Theo hồi ký của VNG và Lê Tùng Sơn ).  Nhưng có phải trong hình này hay không thì bố ai mà biết.  Viện bảo tàng HCM khiến cho người đọc tưởng thật, thậm chí có người thắc mắc tại sao không đánh dấu trong hình cho biết cái bản Ngàn Tấy nằm ở chỗ nào.

(10) Miếu thờ Đại Hoàng tại tỉnh Quảng Tây, TQ.  Chú thích là “năm 1940 đồng chí Nguyễn Ái Quốc thường đến gặp và giao nhiệm vụ cho các học viên”.  Cái này Viện Bảo tàng HCM hoàn toàn phịa vì không có hồi ký hay tự truyện nào ghi nhận địa điểm này.

(11) Hình của Quân sử TC :  Hai căn nhà bỏ hoang không biết thuộc tỉnh nào của nước nào.  Dĩ nhiên là bố ai mà nhìn ra, và cũng chẳng biết có còn hay không.  Nhưng Viện bảo tàng HCM lại chú thích là :  “Địa điểm liên lạc của ĐCSVN vào những năm 30-40”.

(12) Hình của Quân sử TC :  Nhà ga Chỉ Thôn ở Vân Nam.  Viện bảo tàng HCM ghi chú là nơi Nguyễn Tất Thành gặp Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Hoan, Vũ Anh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp vào tháng 4 và tháng 5 năm 1940 ( Theo hồi ký của Vũ Anh) .

Nhưng theo hồi ký của Võ Nguyên Giáp ( Những ngày tháng không quên ) thì tháng 5 năm 1940 ông và Phạm Văn Đồng mới  vượt biên sang Tàu.  Và tháng 7 mới gặp NTT lần thứ nhất tại Côn Minh.  Rồi đến tháng 10 mới chính thức làm việc với nhau.  Hồ sơ lưu trữ của Pháp cũng xác nhận tới tháng 5-1940 VNG và Phạm Văn Đồng mới sang Tàu qua ngã Lạng Sơn bằng tàu lửa.

Như  vậy chỉ cần 1 trang tài liệu của Viện bảo tàng HCM mà người ta bị bịp tới 12 lần.

http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI XÂY ĐẮP NỀN MÓNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ  VIỆT NAM – TRUNG QUỐC (TRƯỚC NĂM 1945)

Văn phòng Bát Lộ Quân, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở và làm việc cuối năm 1938. Di tích được Nhà nước Trung Quốc xếp hạng cấp quốc gia năm 1988.

Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

广西省桂林市八路军办事处,阮爱国同志曾经居住和1938年年底工作的地方。1988年得以中国列为国家级文物保护单位。

资料:胡志明博物馆

Ba Lu Jun Office in Xian, Shanxi Province, where President Hochiminh lived and worked in the end of 1938 and was recognized by the State of China as national relic in 1988.

Source: Ho Chi Minh Museum

Biển xếp hạng di tích văn phòng Bát Lộ quân ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.

Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

在广西桂林市的八路军办事处旧址牌匾

资料:胡志明博物馆

The Ba Lu Jun Office’s national relic plate in Xian.

Source: Ho Chi Minh Museum

Ảnh 1                                             Ảnh 2

Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang – Phụ trách điện đài – 38 tuổi – Quảng Đông – Thiếu tá – tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2)  

Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.

 胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南岳培训班的简历。 胡光—电台员—38岁—-广东—-少校 —-毕业于岭南大学——中学教师。会外语和国语

 资料:中国档

 Huguang’s curriculum vitae (i.e. President Ho Chi Minh) in training course in Xinan province. 1939. Huguang – In-charge of radio transmission – 38 years old – Guangdong – Majority – graduated from Linh Nam university – teacher of secondary school, ability of foreign languages, national language.

 Source: Chinese Archives

Thôn Lộ Mạc, ở ngoại ô thành phố Quế Lâm, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc tại phòng Cứu vong, thuộc Văn phòng Bát Lộ Quân. Năm 1938 – 1939.

Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.

 桂林市郊区 路莫村,1938—1939年阮爱国在八路军办事处的救亡 室工作的地方。

资料:中国档

Lo mac village at the countryside of Guilin where Nguyen Ai Quoc worked at Jiuwang room, Ba Lujun Office. 1938-1939

Source: Chinese Archives

Nhà số 77, đường Kim Bích, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 1940, đồng chí Hồ Quang đã ở đây để liên lạc với Ban Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 中国云南省昆明市金碧路77号1940年胡光同志曾在此居住旨在和印度支那共产党的海外部联系。

资料:胡志明博物馆

The house No.77, Jin Bi street, Kunming city, Yunnam Province, China, where comrade Huquan stayed

in 1940 to contact with oversea Committee under China’s Communist Party

Ho Chi Minh Museum

Đại Quan lầu ở Côn Minh, nơi Nguyễn Ái Quốc tháng 02/1940 từ Quế Lâm đến Côn Minh liên lạc với Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc

昆 明 大 观 楼,1940年2月阮爱国同志从桂林到昆明与印度支那共产党的海外组织联络的地方。

资料;中国档案提

Daguan Lou in Kunming where Nguyen Ai Quoc came to Kunming from Guilin to contact with   In February 1940, comrade Nguyen Ai Quoc arrived in Kunming from Guilin to contact with the oversea committee of Indochina Communist Party.

Source: Chinese Archives

Văn phòng Bát lộ quân tại Trùng Khánh. Năm 1940, đồng chí Hồ Chí Minh từ Côn Minh đến Trùng Khánh gặp Chu Ân Lai trao đổi về thời cuộc và nghỉ lại ở một phòng trên tầng 2 của Văn phòng.

 Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.

重庆八路军办事处,1940年胡志明从昆明到重庆会见周恩来讨论时代局势的地方,在办事处2楼的一个房间小住。

 资料:中国档

 Ba Lu Jun’s office in Chongqing. Ho Chi Minh used to stay in a room at 2nd floor of the Office when he traveled from Kunming to Chongqing to exchange views with Zhou Enlai on situations of that time.

 Source: Chinese Archives

Bản Ngàn Tấy, thôn Linh Quang, xã Thiện Bàn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây – nơi ở của học viên lớp học chính trị năm 1940, đồng chí Hồ Quang (tức Nguyễn Aí Quốc) và đồng chí Võ Nguyên Giáp thường đến.

Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

广西省靖西县善盘乡灵光村万西寨是1940年参加政治训练的学员居住的地方,胡光同志(阮爱国)和武元甲同志经常去的地方。

资料:胡志明博物馆

Ngan tay hamlet, Lingguang village, Shanpan commune, Jingxi district, Guangxi province where stayed traineesof political course in 1940 and frequented comrade Huquan (i.e Nguyen Ai Quoc) and comrade Vo Nguyen Giap.

Source: Ho Chi Minh Museum

Ngôi nhà trong miếu thờ Đại Hoàng ở khu vực Tiểu Đông Môn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây là nơi tổ chức lớp huấn luyện cho các học viên Việt Nam vào năm 1940. Đồng chí Hồ Quang thường đến gặp và giao nhiệm vụ cho các học viên.

Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh

广西省靖西县小东门区大黄庙的房子是1940年为各越南学员组织各培训班的地方。胡光同志经常到此会见和给学员们交代任务。

资料:胡志明博物馆

The house in a temple worshipping Dahuang at Xiaodongmen area in Jing Xi district, Guangxi province where the training course for Vietnamese trainees was held in 1940 and frequented comrade Huquan in order to meet trainees and entrust them with tasks.

Source: Ho Chi Minh Museum

Hai ngôi nhà ở phố Bạch Sa, huyện Long Châu, Quảng Tây, là điểm liên lạc bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam vào những năm 30 – 40 của thế kỷ XX.

Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.

广 西 省 龙 州 县 白 沙 街 两 座 房 屋, 是 二 十 世 纪 30至40 年 代, 越 南 共 产 党 的 秘 密 联 络 地 点

资料:中国档

Two houses on Bach Sa street, Long Chau district, Guangxi province, which are also the secret liaison venue of Vietnam’s Communist Party during the years 1930s and 1940s of the 20th century.

Source: Chinese Archives

Ga Chỉ thôn, nơi đường sắt Vân Nam – Việt Nam chạy qua. Từ tháng 4 đến tháng 5/1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí trong Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đến Mông Tự, Chỉ thôn, Khai Viễn… dọc theo đường sắt Vân Nam – Việt Nam để chỉ đạo công tác bí mật của Đảng.

Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.

址村车站滇—越铁路经过的地方。1940年4,5月份,阮爱国同志及印度支那共产党海外组织各同志们沿着滇—越铁路到达学自,址村,开远。。。指挥党的秘密工作。

资料:中国档

Zhi Cun station where the Yun Nan – Vietnam railway go across. From April to May 1940, comrade Nguyen Ai Quoc and other comrades of the oversea committee of Indochina Communist Party went along the Yun Nan – Vietnam railway to Meng Zi, Zhi Cun, Kai Yuan in order to direct the clandestine work of the Party.

Source: Chinese Archives

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

2 Comments on VIỆN BẢO TÀNG LỊCH SỬ VỀ THIẾU TÁ HỒ QUANG

 1. XIN CHÀO HI VIỆT NAM
  Cá nằm trên thớt Ba Đình
  Trung phần liềm búa tượng hình Hồ Chí Minh
  Thăng Long dưới háng Bắc Kinh
  Mắm tôm lóc sặc lươn chình đẻn Hồ Quang
  Thượng vàng hạ cám chiềng làng Quảng Nam Vũng Áng thầy lang băm nước ngoài
  Formosa Mao xí hoai
  Quan tham Hà Nội thương hoài Hồ Tập Chương
  Chú Thu hoạch định chiếu giường đón Bành Lệ Viện vô thường điện Cẩm Linh
  Chằn tinh quen thói làm tình
  Doan Ngân Phóng Tiến danh vinh Tập Cận Bình
  Tháng tư bắt gấu trúc xinh
  Mút Cu Hoa Thịnh Đốn Minh béo bú buồi
  Bình ruồi bèo muỗi nhặng nuôi vú nàng Ngọc thịnh ngà muồi ngực Quyết Tâm
  Ba mươi tháng bốn không lầm
  Bảy nhăm thảo khấu lục lâm bưng B vào
  Chín điều răn lục cẩu rao quan dân cá nước Xin Chào Hi =2:Việt Nam
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 2. THÁNG TƯ ĐEN ĐỦI
  Ất Mão úp chảo lật soong lên boong Sài Gòn xe goòng Chị Dậu
  Nhân dân tệ lậu mật thất Chí Phèo
  T.P.P. Ủn mặt heo
  Trư bát giới lẹo Ỉn lèo bom hạt nhân
  Mỹ hầu vương giả thánh thần Đông Nam Á ngộ hiến thân Mụ tắc thàn
  Ba Đình úng thủy thổ khan
  Đồng bằng mộc Cửu long giang hạn khô điền
  Ngư tiều canh độc trường miên miền trung cá chết lỡ ghièn Formosa
  Bút sa tử cả đàn gà
  Ta về ta tắm ao ta Hồ Quang mồi
  Không còn rác rưởi nổi trôi
  Bù loong phân bắc kì ngồi tám thịt xôi
  Tháng tư quốc hận trên đồi quấc vong dưới hố biển người thay thuyền nhân
  Ba Đình Doan Phóng hoàng Ngân
  Ba toong Kim Tiến cởi quần chích thiếu nhi
  Dái săn không cắt mạng bì đâm nhằm đại háng Củ Chi sức mấy còn
  TÂM THANH

  Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: