Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Việt Nam gia-nhập Hiệp Chủng Quốc?

Đất-nước hiện đang CHẾT LÂM SÀNG, vậy phãi làm gì?.

Phãi dùng chiến-thuật ĐI VÀO CHỔ CHẾT ĐỄ TÌM SỰ SỐNG. Đây là cửa tử, cũng là cửa sanh-tồn.

Chiến-thuật ấy như thế nào?

Đó là: Việt Nam gia-nhập Liên Bang Hoa Kỳ với những điều-kiện sau đây:

 Giữ tên Việt Nam.

Thí-dụ: Bang Việt Nam-Liên Bang Hoa Kỳ.

( Chử bang trong Hán Việt có nghỉa là nước nhỏ)

-Toàn-vẹn lảnh-thổ.

-Có Hiến-pháp riêng:

Hiến-pháp hiện nay- Hiến-pháp Việt Nam Cộng Hòa- Viết hiến-pháp mới.

– Có Quốc Hội riêng.

-Có nền Tư Pháp riêng.

-Có quốc-ca riêng:

Tiến Quân Ca- Tiếng Gọi Công Dân- Viết quốc-ca mới.

Quốc-kỳ riêng:

Cờ đỏ sao vàng- Cờ vàng ba sọc đỏ- Vẽ cờ mới.

Chỉ có một thay-đỗi duy-nhất, là thêm một ngôi sao trắng trên lá cờ Liên-bang.

Nhận xét:

Hoa Kỳ không có tham-vọng về đất-đai. Phi-líp-pin là thuộc-địa của Hoa Kỳ trước đậy. Nhận thấy giữ một thuộc-địa thì không có lợi-ích gì, nên Hoa Kỳ trao-trã độc-lập cho Phi-lip-pin mà không yêu-cầu bất-cứ điều-kiện nào.

Nhưng Hoa Kỳ có một nhu-cầu thiết-yếu, có thễ nói là sống-chết. Đó là: Giữ vững vị-trí cường-quốc số 1 đễ lãnh-đạo thế-giới. Hiện nay, Lục Địa Củ ( Châu Âu ) không còn phát-triễn được nửa. Châu Á là vùng đất rộng nhất Thế-giới và dân-số đông nhất Thế-giới. Châu Á mới phát-triễn bước đầu, trong tương- lai còn tăng-trưởng gấp nhiều lần so với hiện nay.

Châu Á là tương-lai của Thế-giới. Khi nào châu Á phát-triễn tột bực, không còn phát-triễn được nữa, thì lúc ấy sẽ chấm dứt Kỷ Nguyên Châu Á. Sau kỷ-nguyên châu Á là kỷ-nguyên gì thì chưa biết được. Tôi nghĩ: Phãi mất khoảng 1.000 năm, thì kỷ-nguyên châu Á mới lụi-tàn.

Vấn-đề sanh-tử của Hoa Kỳ hiện nay là châu Á. Thậm-chí, nếu cần phãi có chiến-tranh với Tàu Cộng thì Hoa Kỳ cũng đã sẵn-sàng. Hoa Kỳ hiễu rằng, vấn-đề Tàu Cộng càng đễ lâu càng khó giãi-quyết. Đêm dài lắm mộng. Càng đễ lâu thì Tàu Cộng càng mạnh thêm, và đến một thời-điểm nào đó khã-năng chiến-thắng của Hoa Kỳ trước Tàu Cộng không còn nữa. Và lúc ấy, Hoa Kỳ giữ thân mình còn chưa xong, thì không còn sức đễ bàn đến những việc khác. Đánh gục Hoa Kỳ là ước mơ lớn nhất, cũng là mục-đích duy-nhất của Tàu Cộng. Thắng được Mỷ, cả Thế-giới sẽ ở trong tay nó. Mỷ hiễu rõ điều này.

Mỷ và Tàu ỡ vào thế Không Thễ Dung Nhau. Hiện nay đang ỡ cục-diện tranh nhau kèo trên, kèo dưới. Một trận trống-mái chắc-chắn sẽ xãy ra.

Muốn tự cứu mình thì Hoa Kỳ phãi đứng vững chân ỡ châu Á. Muốn đứng chân ỡ châu Á, Hoa Kỳ phãi có đồng-minh Việt Nam. Muốn có đồng-minh Việt Nam thì Hoa Kỳ phãi nhân Việt Nam vào Liên Bang với nhiều ưu-đãi ngoại-lệ.

Còn như anh Tàu Cộng thì khõi bàn, anh ta chĩ chăm-chăm diệt cho hết người Việt Nam đễ đưa người Tàu sang định-cư.

Hạ-bệ Hoa Kỳ, đó là chiến-lược, là ước-mơ, là tham-vọng lớn nhất của Tàu Cộng. Đưa được dân Tàu sang định-cư ỡ Hoa Kỳ là giấc mơ lên Thiên Đàng của Tàu Cộng. Tham-vọng đất-đai của Tàu Cộng là không có bờ-bến.

Vậy, Hoa Kỳ muốn giữ vị-trí số một Thế-giới, thì phãi thuyết-phục được châu Á. Muốn thuyết-phục châu Á, Hoa Kỳ phãi có chổ đứng chân vững-chắc đễ tiến-hành chánh-sách ngoại-giao, và nhiều viêc khác. Nói nôm-na là phãi có một đầu cầu chiến-lược.

Đứng ở bờ Tây Thái Bình Dương, phóng tầm mắt nhìn sang châu Á, thì Việt Nam là đầu cầu chiến-lược tốt nhất cho Hoa Kỳ. Không thễ tìm được một nơi thứ hai. Hoa Kỳ không phải là anh khờ mà không biết điều này. Tôi tin là Hoa Kỳ sẽ nhượng-bộ chúng ta, khi chúng ta đề-nghị gia-nhập Liên Bang Hoa Kỳ.

Đầu cầu Phi-líp-pin chĩ là bất-đắc-dĩ, chĩ là kế-hoạch B. Mỷ muốn đặt kế-hoạch A ỡ Việt Nam, nhưng Việt Cộng rúc quá sâu vào háng Tàu Cộng, Mỷ đành phãi lùi xuống Phi-líp-pin đễ làm kế-hoạch B. Nhưng kế-hoạch A mới là mong ước của Mỷ. Nhờ Việt Cộng nên Phi-líp-pin mới ăn may.

Hoa Kỳ chĩ có một đầu cầu chiến-lược đễ đứng chân ỡ châu Á là Việt Nam. Nếu Việt Cộng đem Việt Nam cống cho Tàu thì chiến-tranh Mỷ-Trung chắc-chắn sẽ xãy ra. Nếu có được đồng-minh Việt Nam, thì Mỷ không cần tới chiến-tranh mà làm gì.

Đây là tài-sản vô-giá, mà Tổ Tiên đã phãi đỗ rất nhiều xương máu mới có được. Tính sai một nước cờ, sẽ ngàn đời ôm hận với Tàu Cộng.

Tình-thế Việt nam.

Phía Bắc, Việt Nam đối mặt với những binh-đoàn lục-quân khổng-lồ của Tàu Cộng. Nếu xãy ra chiến-tranh thật sự, thì chĩ trong vòng 30 ngày, bô-binh Tàu Cộng tràn ngập miền Bắc.

Suốt chiều dài duyên-hải Việt Nam, hiện đã nằm trong gọng kìm của hải-quân Tàu Cộng. Mấy chiếc tàu ngầm mua của Nga không đủ nhét kẻ răng chú Chệt. Đây chĩ là động-tác giả nhằm lừa bịp dân-chúng, biến dân chúng thành những con đà-điểu chúi đầu vào trong cát đễ tránh kẻ thù.

Phía sau lưng, Tàu Cộng bố-trí hai anh Lào và Cam-Bốt, khi có cơ-hội thì hai anh này thọc dao găm vào lưng chúng ta.

Kiện Tàu Cộng ra quốc-tế sẽ thua trắng bụng. Tại sao vậy? Công-hàm Năm Tám không phãi là văn-tự mua-bán, nhưng nó là giao-kèo mua-bán. Tôi trã tiền trước đễ mua căn nhà mà anh đang tranh-chấp. Nếu anh thắng thì anh phãi giao nó cho tôi. Nếu anh thua tôi bị mất tiền. Đây là đầu-tư mạo-hiễm, không có gì sai trái. Không có tòa-án quốc-tế nào xữ cho Việt Nam thắng.

Không phãi chĩ có công-hàm Năm Tám mà thôi, Hà Nội còn kí nhiều văn-tự khác mà Tàu Cộng chưa muốn trưng ra. Tên điếm-chãy Tàu Chệt này không bao giờ chịu nắm dao đằng lưởi.

Từ trước tới nay, Việt Cộng dùng chánh-sách ngoại-giao ba-que đễu-cáng, nên trong khối ASEAN không có nước nào ưa anh ta. Dùng đòn ngoại-giao là mơ tưỡng hảo-huyền.

Ai đó, hãy chĩ cho tôi cơ-hội đễ chiến-thắng, thì tôi sẽ rút lại bài viết này.

Đừng đem cái thời Nguyên Hán Minh Thanh với ngựa-nghẻo và cung-kiếm ra đễ luận chiến-thắng.

Đúng là lịch-sử chống ngoại-xâm của ta rất oai-hùng, nhưng chĩ oai-hùng khi cỡi ngựa và chạy bộ.

Đừng đem những thứ đó ra đễ chống lại hàng ngàn chiến-đấu-cơ phãn-lực, hàng trăm tàu ngầm, vài trăm tàu chiến, cộng thêm anh hàng-không mẩu-hạm ve-chai đồng nát Liêu Ninh. Đạn pháo và tên lửa thì Tàu Cộng dư xài, nó đang muốn dọn-dẹp kho đạn củ đễ chứa hàng mới.

Việt Cộng xài võ-khí của Tàu Cộng, nó không bán đạn thì lấy gì mà bắn. Súng-ống của anh trỡ thành khúc củi mục. Chĩ cần một chiêu Không Bán Đạn là Việt Nam chết chắc. Anh chống lại nó mà nó bán đạn đễ anh bắn nó? Chẵng lẽ Tàu Cộng lại ngu tới mức đó!

Bọn Việt-gian chết đến đít vẫn còn xạo. Đừng nghe những gì Việt Cộng nói. Bọn nó Nói Vậy Mà Không Phãi Vậy. Khi còn là bào-thai nằm trong bụng, bọn chúng đã lừa được cả mẹ của mình.

Chúng ta chĩ có hai lựa chọn: Gia-nhập Liên Bang Hoa Kỳ hay đầu hàng Tàu Cộng.

quandanambo@yahoo.com.sg

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on Việt Nam gia-nhập Hiệp Chủng Quốc?

 1. HẠ THỦ BẤT HƯỜN
  Đụng vào tổ quỷ Bắc Kinh Formosa kiến lửa mình quản trị viên
  Hồng Hà ní nuận vi tiền
  Phăng xoa rúp hét đồng yên đô la quyền
  Thông tin báo chí dây chuyền nổ ngoài cóc hội Kỳ Duyên vì môi trường
  Ếch bà nhái mén nhà thương
  Quảng Bình nhân mạng dưỡng đường bệnh viện khiêng
  Bắc Kì thái thú thu liền
  Trung phần chi trả Tế Điên Tập Cận Bình
  Xăng pha nhớt đúng quy trình Kiếp dân đen rác đỏ hình Hồ Chính mo
  Ngư tiều canh độc khôn dò
  Cam Ranh Phú Trọng thước đo nút cặc bần
  Lồn tiên chem chép hiến thân úp lồng tự nguyện đại đồng Mao Trạch Đông
  Đầu nguồn tội Phạm Văn Đồng
  Hồ Quang thiếu tá ngủ công tử cấm thành
  Đệ tam thế chiến Cam Ranh
  Việt Nam hạ thủ bất khoan Mụ tắc thàn
  TÂM THANH

  Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: