Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

HỘI THẢO THƯỢNG ĐỈNH CHIẾN TRANH VN PHẢN ẢNH SỰ THẤT VỌNG

Thư viện Tổng Thống LBJ ở Autin, Texas được đặt tên của cố Tổng Thống Lyndon Baines Johnson, vị Tổng Thống khả kính hết mình bảo vệ tự do chung ở Việt Nam.

Tuy nhiên, những người tổ chức hội thảo Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam dường như muốn lợi dụng thư viện LBJ làm công cụ tuyên truyền bằng cách khen ngợi bang giao Mỹ Việt, khen ngợi CSVN có tiến bộ nhân quyền, cũng như biện minh cho Hiệp Định Hòa Bình Ba Lê 1973 nhiều tranh cãi, thay vì vinh danh các cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam.

Mặt dù người tổ chức tuyên bố mục đích làm sáng tỏ Chiến Tranh VN, nhưng họ đã không mời tất cả các bên đã từng tham chiến ở VN, chỉ trừ những người phản chiến thân Hồ Chí Minh, Ông Henry Kissinger, nhân vật chính của Hội Đàm Ba Lê vừa nêu trên, và Đại Sứ CSVN.

Không ai có thể quên được những hình ảnh của những người biểu tình phản chiến trong quá khứ, họ đi tuần hành mang các biểu ngữ hình Hồ Chí Mình và hô khẩu hiệu “Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh.” Rõ ràng là một Phong Trào Phản Chiến thân HCM như đã thấy.

Phong trào phản chiến này đã làm thương tổn các cựu chiến binh HK đã từng chiến đấu và hy sinh cho chính nghĩa tự do cao quý ở Việt Nam. Cho nên, các cựu chiến binh HK và VN đã tỏ ra không đồng thuận với cuộc hội thảo này bằng cách biểu tinh tai chổ, hay viết bài hoặc đăng báo.

LS Joseph Patrick Meissner, Trung Tá cựu chiến binh chẳng hạn, đã viết  “Nói tóm lại, tôi sững sốt, ngạc nhiên và tức giận cho cái thượng đỉnh thiên vị một bên về chiến tranh VN như thế này .  GS Robert F. Turner của Đại Học Virginia thường dạy nhiều lớp về chiến tranh VN, cũng là cựu chiến binh, vừa viết một bài tựa đề là “Mỉa mai của hội thảo Thượng Đỉnh Chiến Tranh VN ở thư viện LBJ.” Bài có ý chỉ trích cuộc hội thảo này.

Các nhà hoạt động phản chiến và truyền thông Hoa Kỳ đứng về phía CS Hà Nội suốt Chiến Tranh VN bởi vì họ đã tin theo tuyên truyền láo khoét rằng Hồ Chí Minh là người quốc gia, kháng chiến để giải phóng đất nước khỏi tay Pháp, Nhật và Mỹ. Thế nhưng, cựu Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã từng nói rằng “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc”

HCM ở Pháp khoảng từ năm 1018 đến 1923. Đọc sách nghiên cứu Karl Max, Hồ đã chuyển sang CS và trở thành là một CS Quốc Tế, một đảng viên Đảng Xã Hội Pháp và người thụ huấn do Quốc Tế CS huấn luyện ở Mạc Tư Khoa. Hồ cuồng nhiệt trung thành Mao Trạch Đông, lãnh tụ của Đảng CS Tàu.

Mặc dù là người CS nhưng Hồ đã chiêu dụ những người Việt quốc gia lưu vong ở Quảng Châu (Guangzhou) bên Tàu để thành lập “VN Thanh Niên Cách Mạng Hội” Đó là lý do tại sao cái gọi là “Phong Trào Hòa Bình” Thế Giới tin rằng HCM, là quốc gia thuần túy, chỉ muốn giải phóng quê hương khỏi ngoại xâm.

Ví là người CS nên Hồ đã bị Trung Hoa quốc gia địa phương bắt và cầm tù 14 tháng tại Quảng Châu (Canton). Hơn nữa, lực lượng Việt Minh của Hồ đã từng hợp tác với quân đội Pháp tiêu diệt các nhóm quốc gia kể cả các đảng viên cùng Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau này, tất cả người Việt quốc gia mới biết là họ đã bị HCM lừa.

Mặt khác, ngoài phong trào phản chiến, còn có Henry Kissinger là người đã cho phép quân Bắc Việt được ẩn quân lại miền Nam VN năm 1970 trong lúc người Mỹ đang rút đi, đã tạo dễ dàng cho CS chiến thắng.  Mỉa may thay, sau cái gọi là Hiệp Định Hòa Bình cho chiến tranh VN được ký kết năm 1973, thì chiến tranh khốc liệt Bắc Nam vẫn tiếp diễn, rồi đến cuộc trả thù đẩm máu do CS gây ra cho người miền Nam bại trận năm 1975.

Do bằng chứng nêu trên, nhiều người thấy khó mà nói rằng hòa đàm bí mật của Ông Kissinger  đem lại hòa bình thật sự cho nhân dân Việt Nam hai miền, ngoại trừ môt sự phản bôi đắng cay.

Chế độ CS Bắc Việt là tay sai cho Trung Cộng. Bởi lẽ sau chiến thắng, nhà cầm quyền Hà Nội đã công nhận chủ quyền của Trung Cộng ở Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua công hàm của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng năm1958, lót đường cho Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH năm 1974. Hơn thế nữa, Bộ Trưởng quốc phòng Lê Dức Anh đã ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng chống cự Trung Cộng khi tấn chiếm đảo Gạc Ma (Johson South Reef) ở Trường Sa năm 1988.

Nắm lấy cơ hội CSVN nhượng bộ hai quần Hoàng và Trường Sa, Trung Cộng đã gây tranh chấp với các nước Đông Nam Á và ra sức bồi đắp các đảo nhân tạo, đồng thời xây dựng căn cứ quân sự, và gây đe dọa an ninh của đường hàng hải quốc tế hiện nay.

Sự bành trướng của Trung Cộng khắp Biển Hoa Nam, hay người Việt gọi là Biển Đông, đã khiến cho cường quốc khổng lồ này tranh dành quyền kiểm soát Biển Đông và mạnh mẽ thách thức với Hoa Kỳ như hiện nay.

Khó mà không kết luận rằng phong trào phản chiến thân cộng, Henry Kissinger và Quốc Hội HK đã mang lại chiến thắng cho CSVN năm 1975, phản bội 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ, một số lớn hơn về tử trận của đồng minh kể cả VN, và biết bao thương binh và tàn phế hiện nay.

Mặt khác, Chiến Tranh VN đã kết thúc nghiêng thắng lợi cho CSVN. Nhờ sự tiếp tay của VNCS, Trung Cộng đã thiết lập được các đảo nhân tạo, xây dựng 7 căn cứ quân sự ở Trường Sa để chế ngự Biển Đông và trở thành một đại cường thách thức với Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á. Cái hậu quả nghiêm trọng nêu trên đã trả lời cách Hoa Kỳ chấm dứt Chiến Tranh VN năm 1975 vậy.

Hoa Kỳ vô phương ngăn cản Trung Cộng hoàn tất xây dựng các căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa trong vùng biển Việt Nam.  Như thế, xung đột quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giả sử rằng, nếu chiến tranh Biển Đông, giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng (có thể được Nga hỗ trợ), xảy ra thì sự trả giá của nó có phải nhiều hơn Chiến Tranh VN không?

Thomas Pham

VIETNAM WAR SUMMIT TO REFLECT DISAPOINTMENT

By Thomas Pham

The Presidential LBJ library in Austin, Texas was named after President Lyndon Baines Johnson – the Honorable 36th U.S. President who was committed to protection of freedom in Vietnam – However, the organizers of Vietnam War Summit seems to utilize the LBJ Library as a tool of propaganda by praising the U.S. Vietnam relations, and Communist Vietnam`s progress human rights, as well as justifying controversial 1973 Paris Peace Accords, instead of honoring Vietnam and Vietnamese veterans.

Although the organizers announced the aim of Summit to shed light on Vietnam War, they did not invite all of the sides who had ever been involved in Vietnam War, except pro-Ho Chi Minh (HCM) antiwar activists, Henry Kissinger, main negotiator of improper Vietnam War peace talks as above mentioned, and Vietnamese Communist Ambassador to the United States.

No one can forget the images of anti-War protesters in the past, who were marching, carrying the posters of Ho Chi Minh and chanting slogan “Ho, Ho, Ho Chi Minh.” It`s apparently a pro-HCM antiwar Movement as it is.

Obviously, this antiwar antihero movement has hurt the Vietnam Veterans who fought and sacrificed for the noble cause of freedom in Vietnam. Therefore, Vietnam and Vietnamese veterans have expressed their negative reactions to this Summit by demonstration in place, and writing articles, or posting papers.

Joseph Patrick Meissner, attorney (LTC-Ret), for example, wrote in his article, “Very briefly, I am shocked, surprised, and angry at this one sided biased summit on the Vietnam War.”  Robert F. Turner, Professor of VA University (seminars on Vietnam War), has also written an article entitled, “The irony of the LBJ library Vietnam War Summit” that is critical of the Summit.

The anti-War activists, and U.S. media were on Hanoi`s side during Vietnam War for they believed the lying propaganda that Ho Chi Minh was a nationalist who waged the War to liberate the country from French, Japanese and Americans.  Contrarily, the former General Secretary Le Duan claimed that, “Our fighting against Americans is to fight for Soviet Union and China.”

HCM lived in France from 1018 to 1923. Reading Karl Marx book in Paris, he converted to Communism and became an International Communist, a French Socialist Party member and a trainee of Communist International in Moscow. Ho was fiercely loyal to Mao Zedong, leader of the Chinese Communist Party.

Although Ho was a Communist, he recruited Vietnamese nationalists in exile in Guangzhou, China, and established “Vietnam Revolutionary Youth Association.”  That`s why the so-call World`s “Peace Movement” expected that HCM was purely national, who just wanted to liberate his homeland from foreign aggressions.

As a Communist, Ho was arrested by local Chinese nationalists in 1943 and imprisoned for 14 months in Canton. Moreover, Ho`s Viet Minh forces ever collaborated with French military to destroy all nationalist groups including Vietnam Nationalist Party members and leader Nguyen Thai Hoc.  Later on, all Vietnamese nationalists realized they all had been deceived by HCM.

By the way, in addition to the antiwar movement, Henry Kissinger allowed the Northern troops to remain hidden in the South in 1970, while Americans withdrew, facilitating Communist victory. Ironically, in the wake of the so-called Peace Accords signed in 1973, fierce fighting between the North and South still continued, and then came the Communist bloody revenge against defeated South Vietnamese in 1975.

Given that evident, a lot of people find hard to say that the secret peace talks of Kissinger is to bring true peace to the North and South Vietnam, except a bitter betrayal.

The North Vietnam’s communist regime is the servant of Communist China.  In light of its triumph, Hanoi`s authorities acknowledged the Chinese sovereignty on Paracel Irelands through the Prime Minister Pham Van Dong`s public note, paving the way for Communist China to invade Paracel of the Republic of Vietnam in 1974.  Furthermore, Defense Minister Le Duc Anh also ordered his soldiers not to open fire to resist China in occupying Gac-Ma Ireland (Johnson South Reef) in spratly in 1988.

Taking the opportunity of Communist Vietnam conceding the Paracel and Spratly archipelagoes, Communist China caused disputes to some Southeast Asian countries, and tried to expand the artificial Irelands, building up military bases at the same time, and threatening the security of International waterway today.

Communist China`s expansionism over the South China Sea or the East Sea (called by Vietnamese) has enabled this humongous power to contend for control of the East Sea and strongly challenged the U.S. as of today.

It`s hard to avoid the conclusion that, the pro-Communist antiwar movement, Henry Kissinger and U.S. Congress all brought the victory to Vietnamese Communists in 1975, betraying 58,000 fallen Americans, a greater number of casualties of allies including South Vietnam, and countless wounded, and handicapped warriors.

On the other hand, Vietnam War came to the end in Vietnamese Communist victory. Thanks to Communist Vietnam pandering to Communist China, this ambitious, giant neighbor has become a big challenger to the United States in Southeast Asian region. This severe consequence has given an answer to how the U.S. brought the Vietnam War to an end in 1975.

The United States can no way prevent China from finishing military bases in Spratly Irelands in Vietnam waters. Thus, a military conflict could be imminent. Supposing that if the East Sea war, between the U.S. and China (possibly supported by Russia), takes place, would its costs be much more than Vietnam War?

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

7 Comments on HỘI THẢO THƯỢNG ĐỈNH CHIẾN TRANH VN PHẢN ẢNH SỰ THẤT VỌNG

 1. QUỐC PHÒNG SÂN GÔN
  *
  Tháo giầy thầy giáo dục Taxi
  Sân trường trò chơi ta cứ đi
  Dứt cháo khó vào nghành giáo chức
  Gãy chân mặc kệ chú lính chì
  *
  Trăm phần không lỗi Củ Chi ô dù cán bộ đảng viên phân bắc kì
  Quan tài chưa xuống âm ty
  Là còn quan họ bánh mỳ cộng Trà My
  Nồi da xáo thịt Khánh Ly hoa cà cá sấu nhị tỳ lệ Diễm My
  *
  Bồ Đào Nha tửu Lý Nhã Kỳ
  Gò Đen thượng đế khúc biệt ly
  Dồi trường ngàn dặm xa thiên lý
  Mao đài Ủn Ỉn ngũ Gia Bì
  *
  Quốc phòng quyết giữ hòn bi sân chơi giải phóng lâm ly Golf Sài Gòn
  Lỗ Trê toang hoác vẫn còn
  Là còn Các Chú bòn bon che bầu trời
  Luc lâm thảo khấu xin mời hải quan quá cảnh tả tơi hàng tiền đồ
  *
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 2. CHIEN TRANH VIET NAM:

  CHIEN TRANH Y-THUC-HE

  GIUA TBCN & CSCN

  Chien tranh VN: CT Y-Thuc-He

  Giua TBCN va CNCS Le Mac Mao

  Hoa-Ky so CNCS nhuom do

  Vung Dong-Nam-A ,cong no ba-QUYEN

  Hoa-Ky se mat loi-quyen

  Doi mang quan-doi tac chien vao VNCH

  Giua Kennedy,TT-Diem bat-hoa

  Kennedy da ra lenh giet 3 Anh EM:

  Ngo-Dinh-Nhu,Can,TT-Diem

  SAU do mang QUAN tac chien vao Danang

  Va bi QTCS goi: xam lang

  CsBv co co-hoi hung-hang Nam tien

  Chien-tranh xay ra trien mien

  Hon 58.000 binh-si tac-chien tu thuong

  Nha bao phan chien bat luong

  Xuyen tac:”noi-chien”tang-thuong hai Mien

  Thanh phan 3 doi ngung-chien

  Yeu cau rut QUAN tac-chien ve USA

  De CNCS Ho Mao gian-ta

  Xam lang Nuoc VNCH chiem Hoang-Truong-Sa.

  Dan-Tri.

  Số lượt thích

 3. NHAN SINH QUAN

  Chien tranh xam luoc MN Nuoc VNCH

  La chu truong QTCS III mang xa

  Luc luong 3, thanh phan phan chien

  Kim tien danh loi thich duong ta

  Toi ac:de CSBV cuop Nuoc VNCH

  Nixon,Henry-Kissinger va QUYEN loi USA

  Giup-do Tau cong:nuoi ong tay ao

  De TC nay chiem Hoang-Truong-Sa.

  Dan-Tri.

  Số lượt thích

 4. NHAN SINH QUAN

  Chien tranh xam luoc Mien Nam VNCH

  La chu truong QTCS III mang xa

  Luc luong thu 3 thanh phan phan chien

  Kim tien danh loi thich duong ta

  Toi ac:de CNCS cuop VNCH

  Nixon,Henry Kissinger va QUYEN loi USA

  Giup do Tau cong:nuoi ong tay ao

  De TC nay chiem Hoang-Truong-Sa.

  Dan-Tri.

  Số lượt thích

 5. Thôi đi tác giả, phe các ông phi nghĩa, hung ác, tàn bạo thua là phải rồi còn kêu cái gì nữa trời, từ nước Mỹ xa xôi cho đến trong lòng những người dân Việt Nam họ đều hướng về ĐCS thì các ông còn gì để nói nữa vậy.

  Số lượt thích

  • Dang da cho ta mot mua xuan bao uoc vong…dang da cho ta mot Niem tin o tuong lai…
   Dem qua em mo gap bac ho…em au yem hon Len ma bac…

   Số lượt thích

   • NHAN SINH QUAN

    DcsVn cua cao ho da cho:

    Mua Xuan sau-tam mau do thanh song

    Hon 70 mua Xuan dau thuong

    Phuong quan cong phi bat luong to tuong

    Ho-chi-Minh Ho-tap-Chuong

    Dan-Tien Ly-Thuy Ho-Quang 3 Tau

    Dong chinh Duan Giap…Theo hau

    Xuan-Dieu To-Huu toi do cua DTVN.

    Dan-Tri.

    Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: