Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

TÀU-CỘNG KHÔNG VĨ ĐẠI NHƯ TA TƯỞNG

Người ta thường nghĩ rằng Trung Hoa Lục Địa rộng lớn gồm có những vùng lãnh thổ chủ yếu là Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tạng, và Trung Nguyên Hoa Lục. 

Lịch sử Trung Hoa cho thấy rõ ràng Trung Nguyên thuộc Hán tộc, một dân tộc đông người từ lâu đã rất tự hào là văn minh, là trung tâm tinh hoa của vũ trụ nên tự gọi mình là Trung Hoa; cũng đồng thời đối xử với những vùng lãnh thổ ở ngoại biên như Mãn Châu của người Mãn, Mông Cổ của người Mông Cổ, Tân Cương của người Hồi, Tây Tạng của người Tây Tạng, là những vùng hoang dã chưa được mở mang, khai hoá của những dân tộc ít người man ri, mọi rợ, hung dữ. Vì vậy, người Hán ở Trung Nguyên đã gọi người Mông Cổ là Rợ Mông, hoặc là Hung Nô.

Các vùng lãnh thổ của năm dân tộc lớn chủ yếu này chưa bao giờ thực sự đoàn kết với nhau. Người Mông Cổ, cũng như người Mãn Châu đã từng tấn công, xâm chiếm, cai trị Trung Nguyên của người Hán trong một thời gian dài. Ngược lại, người Hán ở Trung Nguyên cũng đã từng xâm lăng, đặt ách nô lệ lên những dân tộc ít người yếu kém như dân tộc Tây Tạng, dân tộc Hồi, dân tộc Việt. Khi người Hán tộc chiến thắng, họ đã tự tạo ra cho chính họ một thứ tình cảm tự tôn, tự cao, tự đại, tự ái dân tộc Đại Hán.  Một thứ tình cảm hãnh diện là Con Trời, Thiên Tử, có cái quyền tự bẩm sinh ở trên mọi người, quyết định chuyện sống chết của người khác.

Bây giờ, cái tự ái dân tộc Đại Hán được bọn cầm quyền Hoa Lục Tàu Cộng làm trở thành Chủ Nghĩa Dân Tộc Đại Hán để khuấy động lòng yêu nước Trung Hoa Lục Địa và để thúc đẩy người Hán tộc đi xâm chiếm những vùng lãnh thổ của nước khác, mà bọn chúng nguỵ biện rằng đó là đất đai của ông bà tổ tiên người Hán đã để lại cho bọn chúng, trong thời gian qua đã bị những bọn man ri mọi rợ cướp đi. Tuy nhiên, thật là mỉa mai và quá trớ trêu khi chính cái Chủ Nghĩa Dân Tộc Đại Hán đã đang khiến cho nước Hoa Lục Tàu Cộng bị thu nhỏ lại, tình cảm dân tộc Đại Hán không thể lớn mạnh, thăng hoa, nhưng trở nên hẹp hòi, nhỏ nhen; hơn nữa, một xã hội chung sống hoà bình, hài hoà, hoà hợp các dân tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, cũng như các dân tộc ít người khác ở trong Hoa Lục đã đang không thể thành hiện thực của một hiệp chủng quốc lý tưởng.

Chúng ta hãy xem xét tấm bản đồ hành chính của Hoa Lục Tàu Cộng hiện tại, nó gồm có 5 vùng lãnh thổ được phân biệt rõ rệt.

1.      Đó là vùng thứ nhất chỉ rõ trung nguyên đồng bằng châu thổ sông Dương Tử mở rộng ra miền duyên hải phía đông và đông nam có đông người Hán tộc cư trú từ trước tây lịch cho tới ngày nay.

2.      Vùng thứ hai chỉ rõ Mãn Châu ở phía đông bắc của dân tộc ít người Mãn Châu sinh sống nơi đó hơn ngàn năm.

3.      Vùng thứ ba chỉ rõ Mông Cổ ở phía bắc là những sa mạc và những cánh đồng cỏ mênh mông của dân tộc ít người Mông Cổ.  Cũng có một sự kiện lịch sử rất quan trọng mà người ta không thể xem thường, bỏ qua là vùng lãnh thổ này đã đang bị chia đôi thành Ngoại Mông đích thực là nước Cộng Hoà Nhân Dân Mông Cổ độc lập, tự do, và một nửa kia là Nội Mông, một khu tự trị, nhưng thực sự lại bị thống trị bởi Đảng Tàu Cộng.  Trên thực tế Nhân Dân Mông Cổ đã đang bị phân ly, và họ đã đang ra sức đấu tranh để có được một nước Mông Cổ thống nhất, độc lập, tự do.  Người Hán không thể chia cắt nước Mông Cổ, không thể duy trì hai vùng Ngoại Mông – Nội Mông theo kiểu cách đế quốc thực dân của Hoa Lục Tàu Cộng, và điều quan trọng nhất là người Mông Cổ phải được đoàn tụ gia đình của họ.

4.      Vùng thứ tư chỉ rõ Khu tự trị Tân Cương của người Hồi ở phía tây bắc là núi rừng hiểm trở, hoang vu có dân tộc ít người Hồi sinh sống suốt chiều dài lịch sử của Hoa Lục, nhưng lịch sử cũng cho thấy người Hồi và người Hán rất khác biệt nhau về văn hoá, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, tín ngưỡng, nên họ rất hiếm khi hoà hợp với nhau nếu không nói là có xung đột vũ trang chống nhau. Những cuộc xung đột có người chết và bị thương giữa người Hán và người Hồi vẫn còn đang xảy ra.

5.      Vùng thứ năm chỉ rõ Tây Tạng ở phía tây nam là cao nguyên rộng lớn.  Cao Nguyên Tây Tạng đã đang là một quốc gia phật giáo truyền thống rất lâu đời tồn tại song song với Phật Giáo thế giới.  Rất rõ ràng dân tộc ít người Tây Tạng có nền văn hoá truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, phong tục tập quán, ngôn ngữ hoàn toàn khác với người Hán.  Bọn Tàu Cộng đã xâm chiếm Cao Nguyên Tây Tạng trong năm 1950 và đặt ách thống trị người dân Tây Tạng cho tới hôm nay. Tây Tạng là một quốc gia phật giáo hiền lành, không có quân đội nên lực lượng quân dân kháng chiến rất yếu không thể chống lại quân chính quy Tàu Cộng xâm lược. Hơn nữa giới lãnh đạo Tây Tạng lại chủ trương đấu tranh bất bạo động, nên người dân Tây Tạng chống đối Tàu Cộng bằng cách tự thiêu.  Lương tâm nhân loại đã bị rúng động, nhưng bọn ác quỷ Tàu Cộng cứ làm ngơ vì bọn chúng đã muốn diệt chủng người Tây Tạng.

Trên thực tế Đảng Tàu Cộng đã đang có những chính sách phân biệt đối xử với các dân tộc Mãn, Mông, Hồi, Tạng, và có chủ trương di dân Hán tới định cư ở các vùng Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương, và Tây Tạng với mục đích đồng hoá Hán tộc để xoá sạch những di sản chủng tộc, di sản văn hoá của người dân tộc Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Trong các vùng lãnh thổ Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng đã đang có những hoạt động kháng chiến chống người Hán tộc, chống Đảng Tàu Cộng.

Với tất cả những điều vừa trình bày và khách quan phân tích nêu trên thì Đảng Tàu Cộng đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng khi khuấy động lòng yêu nước, nâng cao tinh thần dân tộc độc tôn và yêu Chủ Nghĩa Dân Tộc Đại Hán; vì vậy nó đã đang xé Trung Hoa Lục Địa ra làm thành năm lãnh thổ rõ rệt khác nhau không thể đoàn kết, hoà hợp được với nhau. Vừa nhìn sơ lược Hoa Lục Tàu Cộng nhiều người hiểu lầm rằng nó là một nước lớn gồm có những khu tự trị của các dân tộc ít người, nhưng sau khi xem xét cẩn thận, phân tích một cách khách quan những khu tự trị nguỵ tạo, không thực sự tự trị, người ta nhận ra rõ ràng Hoa Lục Tàu Cộng không vĩ đại như người ta tưởng, vì khi những vùng lãnh thổ của các dân tộc người Mãn, người Mông Cổ ở Nội Mông thống nhất, đoàn tụ với nước Mông Cổ ở Ngoại Mông, người Hồi, người Tây Tạng, và người Đài Loan tách ra khỏi Hoa Lục Tàu Cộng để trở nên những nước nhỏ dân chủ, độc lập, tự do, thì Hoa Lục Tàu Cộng chỉ còn lại một vùng Trung Nguyên của Hán tộc ở chính giữa cô độc để bọn Tàu Cộng tiếp tục tự xem mình là “cái rốn tinh hoa của vũ trụ”; cũng như Nhân Dân Hoa Lục có thể chấp thuận cho bọn Tàu Cộng tiếp tục “tự-sướng” nữa hay không?

Tóm lại, cái chủ nghĩa Dân Tộc Đại Hán đã đang làm cho lãnh thổ của Hoa Lục Tàu Cộng bị thu nhỏ lại.  Khi chủ nghĩa Dân Tộc Đại Hán không thể hoà hợp với các dân tộc ít người Mãn, Mông, Hồi, Tạng để xây dựng được một xã hội hài hoà làm nên một nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Lục, đó là một cái lỗi rất lớn của Đảng Tàu Cộng, một đảng chính trị đang cầm quyền quản tri đất nước, đối với Nhân Dân Hoa Lục./.

Nguyễn Thành Trí – Sài Gòn, 11/6/2016

1

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

5 Comments on TÀU-CỘNG KHÔNG VĨ ĐẠI NHƯ TA TƯỞNG

 1. bọn chúng lũ chệt bị Mông cổ đô hộ 85 năm ,bị Mãn Châu (nhà Mãn Thanh) đô hộ 250 năm ..! bạn có biết hông……………………..!^^
  :-)))

  Số lượt thích

 2. Bọn này muốn đá xoáy sang nước mình đấy, tử tế gì bọn này, học lịch sử theo bọn này có mà Paris thủ đô nước Đức ấy.

  Số lượt thích

 3. Nguời ta thế nào thì nhìn vào lich sử phát triển của họ rồi hãy nói nhé, mấy thằng trẻ con mũi vắt ra nước mặt búng ra sữa mà cũng đăn bài bình luận như thật ấy.

  Số lượt thích

 4. Đất nước của họ, họ làm gì trong nội bộ quốc gia có liên quan gì đến bạn à, họ lấy tiền của bạn sao tự nhiên khi không đăng bài nói xấu các quốc gia láng giềng là sao, tính gây war hử, đi chỗ khác chơi đi nhé.

  Số lượt thích

 5. TÀI CÔNG CỐC VẠC
  Lính chê mặt trận tổ quốc vong
  Quan họ quách tang đã dặt vòng
  Đảo Mắt không tìm ra giặc lái
  Cướp trời một sống nửa mạng vong
  SU-30 nổi phi công máy bay tiềm kích đại đồng Mao Trạch Đông
  Sát thương tội Phạm Văn Đồng
  Nhân dân tệ bạc ngủ công thuyền thúng về
  Nga Xô vuốt mũi vua hề Pu tin Các Chú thả dê nghề lộn kho
  Hoàng Sa hắc điếm hồng lầu cò
  Đảng đang theo đĩ được ấm no
  Củ Chi quần chúng đòi dân chủ
  Nguyễn Xuân Fuck hậu cũng tôn lò
  Bốn mươi mốt tuổi khỉ ho gà què ăn quẩn tự do chó khoan hò
  Ăn cho cộng sản buôn so
  Ốc hàu ngao hến trai sò huyết vọp lông
  Ba Đình thái thú Up lồng ngư ông Down thúng tài công cốc vạc mò
  TÂM THANH

  Số lượt thích

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. TÀU-CỘNG KHÔNG VĨ ĐẠI NHƯ TA TƯỞNG | CHÂU XUÂN NGUYỄN
 2. TÀU-CỘNG KHÔNG VĨ ĐẠI NHƯ TA TƯỞNG – Vượt Tường Lửa

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: