Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Hải Ngoại Thấy Gì Qua Hai Vụ Máy Bay Rơi?

(Tiếp theo bài trước của Listener)

Đc và bình lun các bài trên báo Vitnamnet và các báo trong nước.

Din biến cho đến 11:00 AM ngày 20/06/2016

1. 7:29 ngày 14/06/2916:

Hai phi công – Thượng tá Trn Quang Khi, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 923, sư đoàn 371; Thiếu tá Nguyn Hu Cường, phi đi trưởng – ri sân bay quân sTh Xuân, Thanh Hoá trên chiếc SU30 MK2 s hiu 8585 ca Trung đoàn 923, sư đoàng 371, thuc quân chng Phòng không Không quân ra tp luyn ti vùng bin Ca Lò, Ngh An, Thanh Hoá và mt tích lin sau đó.

2. Khong 4:00 AM ngày 15/06:

Tàu mang bin hiu HT 20219 TS ca ngư dân Phm văn L, Hà Tĩnh, cu được phi công Nguyn Hu Cường! 

Gn mt ngày mt đêm trôi qua!

Tht dài đăng đng đi vi các phi công gp nn vì các “đng chí” lãnh đo chưa phát lnh hành đng cp cu! Cn truy cu trách nhim khong thi gian quý báu b b phí này! 

3. Ngày 16/06: U Ban Nhân Dân Ngh An công b đường dây nóng tìm kiếm phi công SU 30

Comment: không còn nóng na vì đã hơn 2 ngày đêm trôi qua ri!

3. 12:30 ngày 16/06/2016:  1000 người tìm phi công SU 30 t Thái Bình vào Đà Nng. 12 gi trưa 16/06 bin đng d di, tm nhìn xa hn chế, gây khó khăn cho lc lượng tìm kiếm. 

Comment: đã hơn 2 ngày đêm trôi qua mi huy đng chng đó người đi tìm, li đ li cho thi tiết. Ti sao không n lc cu ngay khi ti nn xy ra trong lúc thi tiết chưa xu đi? 

4. 12:30 ngày 16/06: trong lúc đi tìm chiếc SU-30 và viên phi công b mt tích còn li, chiếc máy bay CASA-212 mt liên lc ti ta đ 19025’40″E (cách Nam Tây Nam đo Bch Long Vĩ, Hi Phòng khong 44 hi lý). Trên máy bay có 9 sĩ quan trung cp gm c mt sĩ quan cp Đi tá.

5. Đêm 16, rng 17/06: B tư lnh quân chng Hi quân, trung tướng Phan Văn Giang, Tng tham mưu trưởng, th trưởng b quc phòng, đã ch trì cuc hp khn, bàn phương án cu h, cu nn 2 máy bay.

Comment: khn? Hơn 2 ngày rưỡi ri nên không còn gi là “khn” được na! Nếu hành đng như vy mà gi là “khn” thì cũng ging như hai t “thn tc” mà VC dùng đ mô t “Chiến dch HCM” bò như rùa t trong rng ra đ tiếp thu các thành ph và đô th Min Nam đã được Quân đi Vit Nam Cng Hoà b trng theo lnh buông súng đu hàng ca tng thng  giao thi Dương Văn Minh nhm thc hin giây phút chót ca chiến lược toàn cu ca M nhm gii quyết Chiến Tranh Vit Nam đ gii quyết bài toán cng sn quc tế

6. 6:41 ngày 17/06: tìm được mt s mnh v nghi là ca chiếc CASA-212 s hiu 8983 như mnh v và lp ca máy bay CASA 212. 

7. 9:00 AM ngày 17/06: Vit Nam huy đng 32 tàu quân s và 1500 “cán b, chiến sĩ”  tìm kiếm “toàn b vùng bin t Thanh Hoá và Hà Tĩnh”.

8. 10:00 AM ngày 17/06: “phát hin 2 chân dù nghi ca máy bay SU-30MK2

9. 10:15 ngày 17/06: “3 tàu SR trang b hin đi, camera hng ngoi tham gia tìm kiếm. Trung Quc đã c tàu cu nn Nanhaijiu 101 phi hp tìm kiếm CASA. “

Trung quc phi hp mà không có M mc dù M đã ng ý mun giúp! Mt du hiu l! Ai là thù, ai là bn đây? M có mt hùng hu ti Bin Đông đ tn công Vit Nam mt ln na hay là đ giúp Vit Nam đ phòng “nước l” đang ln chiếm bin đo? Nếu c hai đu là bn ngang nhau thì VC luyn tp đ làm gì khiến xy ra tai nn? Mc đích ca vic luyn tp là gì? Nếu luyn tp mà không có mc tiêu k thù rõ ràng trong đu người lính thì vic luyn tp ch tn kém vô ích và s hy sinh tính mng ca binh sĩ trong nhng cuc luyn tp như thế có th tr thành mt ti ác đi vi quc gia và dân tc! Mt toà án binh có th kết ti phn quc vi nhng cp ch huy đng binh mà không có mc tiêu c th rõ ràng hp pháp! 

10. 17:20 ngày 17/06: “Lc lượng cu h cưu nn đã tìm thy thi th ca phi công SU-30 Trn Quang Khi đang trôi dt trên bin ti ta đ 19,2 vĩ đ Bc – 106,28 đ Kinh đông giáp ranh Đo Mt, trên vùng bin Ngh An.

Comment:

1) “Lc lượng cu h, cu nn”: không phi! Mà li là ngư dân! Chính các ngư dân đã tìm ra và cu vt phi công Nguyn Hu Cường và vt được xác chết ca phi công Thượng Tá Trn Quang Khi! Cái gi là “lc lượng cu h cu nn” ca nhà nước VC, ca không quân và hi quân VC không tìm được cái gì c. Chính chiếc CASA 212, mt b phn ca cái “lc lượng” này đã lâm nn ngay sau khi lên đường đi tìm chiếc SU-30MK2, khiến thêm 9 người mt tích! Đây là mt tin rõ ràng t VietNamNet, đng đánh trng lãng na:

“Riêng Đi tá Khi đã anh dũng hy sinh và được tìm thy vào 16 gi 45 phút ngày 17/6/2016, do ngư dân Đu Thành Kính, xã Nghi Xuân, Nghi Lc, Ngh An là ch tàu câu cá xa b NA – 90554 TS. Ông Kính cùng 5 thuyn viên khác đã nhìn thy thi th phi công nm cnh chiếc dù và đã báo cho lc lượng cu h ra nhn dng, đưa vào b.”

2) C 2 chiếc đu rơi trên vùng bin Ngh An mà mt 4 ngày đêm ròng vn không tìm được gì nhiu: ch nh có ngư dân nên cu được mt người, tìm được mt xác chết, còn nguyên mt tàu na gm chín người vn còn mt tích trên mt vùng bin hn hp như thế

Th hi cái nhà nước VC này, cái “quân đi nhân dân Vit Nam anh hùng” này, cái “lc lượng không quân và hi quân” này đang làm gì mà đ nhng “đng chí,  đng đi” ca mình hp ln gia bin khơi cho đến chết và mt xác như vy?

Hãy th phân tích tính tình trng ca 2 tai nn này và thái đ đáp ng trước các tai nn, tính khn cp, và trình đ sn sàng cu h, cu nn ca cái chế đ này xem sao nhé:

1) Tình trng xy ra tai nn: trong lúc đang luyn tp phòng chng không lc và hi lc ca quân đch ti Bin Đông, c th là vùng Vnh Bc Trung B (Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh) . Nhit đ ca vùng bin này ca Vit Nam vào mùa này trong năm (tháng 6  dương lch), không phi là lnh lm, dù là vào lúc sáng sm (chiếc SU gp nn lúc 7:29 sáng 14/06) so vi các vùng bin v phía bc hơn na như bin ca Nht Bn hoc các nước thuc Đi Tây Dương, nơi nước lnh như đá và có th làm chết mt người ch trong vòng vài chc phút đến vài gi sau khi rơi xung nước. Vi nhng chiếc áo bay tuy nh nhưng kín khí, kín gió, các viên phi công có th sng sót đến vài ba ngày, thm chí c tun  nếu có áo phao đã mang sn khi đang còn trên máy bay và không b thương tích nng trước khi rơi xung nước. Nhiu phi công và dân thường đã được cu vt trên vùng bin Thái Bình Dương tương đi m áp này, trong đó có cu tng thng M Bush Cha khi máy bay ca ông b quân Nht bn rơi trong Đ nh Thế Chiến ti mt vùng bin còn lnh hơn nhiu!

Vùng biến m áp này cũng không có nhiu cá mp d tn như các vùng bin băng giá ca Đi Tây Dương hoc ca n Đ dương và bng chng là các phi công được ngư dân cu sng hoc tìm thy xác cũng vn còn nguyên vn, chng t h không gp nguy him t cá mp khi rơi xung bin!

Không b chết rét, không b cá mp tn công, không b chết chìm chết ngt vì không có áo phao, vy h chết vì l gì mà nhanh thế?

2) T Vitnamnet lúc đu có tường thut li ca phi công Cường khi được cu sng “C hai bm nút nhy ra khi máy bay sau khi nghe mt tiếng n trong đu máy chiếc SU”. Tiếng nđó là gì cn phi làm sáng t! Phi chăng chiếc SU đã b gài bom trong hoc ngoài đu máy trước khi xut phát? Ai đt? Viên phi công b chết có thương tích gì không? Gia đình và bn bè ca anh ta nên chú ý k điu này. Nếu nhà nước VC c tình che du nguyên nhân ca tiếng n này thì phi có mt đng cơ gì ghê gm lm.

3) Ti sao vic đnh v nơi các phi công đang lâm nn, trôi ni trên bin li khó như thế? H có được trang b các máy móc đnh v tiêu chun ca mi phi công hay không? Các máy móc này thường được các phi công đeo trên người, cùng vi áo phao, còi báo, pháo sáng, thuc đui cá mp…khiến vic bt liên lc vi h d hơn nhiu so vt các ngư dân vn không được trang b như thế trong trường hp h b rơi xung bin hoc trong rng, dù là đã chết! 

4) Mà nếu các phi công đang làm nhim v bo v vùng tri vùng bin ca t quc trong mt thi kỳ căng thng vì nn ngoi xâm, có th nói là đang sp có chiến tranh ti Bin Đông như thế này mà li không được trang b các phương tin bo v và cu h tiêu chun (ch chưa nói là tiên tiến hơn đch quân) thì trách nhim thuc v ai? V Đng Cng Sn vì đng này lãnh đo tt c và toàn din, nếu đng chưa cho phép thì chưa được lo cho?, v chính ph hay v “quân đi nhân dân”, v “B Quc phòng”, v “ngành không quân” và “hi quân”? Ai là người chu trách nhim ti cao v nhng mt mt mà đúng ra có th tránh được này nếu vic trang b cho các phi công và vic cu h được thc hin mt cách nghiêm chnh và khn trương thc s?

5) Đc nhng bài báo vi nhng li l phô trương nhưng rng tuếch v “Lc lượng cu h, cu nn”, v vic huy đng s người đi tìm và các phương tin như bao nhiêu tàu, bao nhiêu thiết b, nhng tàu và thiết b đó “hin đi” như thế nào… , k c “hàng ngàn” tàu cá thô sơ ca ngư dân, nhng người cùng kh mà h mt đánh cá mt ngày là ht ba ăn, nên h va đánh cá va đ ý tìm, tôi không khi bun cười và thc mc: “đ làm gì?” Và câu tr li xut hin t đng trong óc tôi là “bin h! Đ bin h cho nhng tc trách và thiu năng ca mình, cho s xem thường mng sng ca các chiến sĩ và tài sn quc gia ca mình!” 

Tôi chưa bao gi thy mt quc gia nào, k c thi VNCH, hay M, Nht, Pháp, Úc, Thái Lan… li đi k cà kê dê ngng mình đã vn dng nhng công c và thiết b gì đ cu h cu nn! H ch vic phát đi mt mnh lnh tuỳ theo mc đ và cp đ ca tai nn thì mi phương tin thuc mc đ và cp đ đó s được huy đng và lên đường đi cu h cu nn ngay lp tc! Đng này mt tai nn thm khc như thế, mà trong vòng my ngày vn chưa thy mt cuc tìm kiếm quy mô thích hp cho đến khi các ngư dân đã tìm thy mt người sng và mt xác chết đ đng và chính ph t nhn là ca “lc lượng cu h cu mng” ca mình! 

Ri li bày ra trò “y lo”, “thăm hi”, “tng tin – 10 triu VNĐ”, “cho v ca đng chí Thượng Tá phi công Trn Quang Khi” vào làm giáo viên trường PTTH mà cô y hng mơ ước” làm như th người cô ph này s được an i khi được mt chân trong cái ngh “cao quý nhưng bc bo vì húp cháo” này lm vy. Mà ti sao li tuyên b điu này ra trong lúc tang gia đang đau kh và bi ri, mt ni đau thương mt mt không có gì bù li được này? Hay h có thói quen “thưởng nóng” như thế, dù phn thưởng nhiu khi li là mt s nhc m vì nhc li là người v đang tht nghip phi đi dy tư gia vì không tìm được mt vic làm cho ra vic? 

6) Còn chiếc CASA 212 ti sao li rơi? Mà còn khó hiu hơn chiếc Su vì chiếc Su ch là mt chiến đu cơ trong lúc chiếc CASA 212 là mt máy bay cu nn hin đi do mt đi tá phi công ưu tú, dày dn kinh nghim ch huy điu khin! Ông ta và đng đi có b ai chơi khăm không? Ông ta đã được nước nào hun luyn? Chiếc máy nay này ca cường quc nào vin tr, dùng k thut ca nước nào, thành phn trên máy bay gm có nhng xut x nào?

Vi mt quân đi có quá nhiu “đng minh” và bn thù như thế này và vi các phi công được gi đi nhiu nước, k c k cu thù là Hoa Kỳ tr v như thế này thì các “đng chí, anh em” làm vic vi nhau tht là nguy him! Vit Nam có th tr thành mt nơi mà bn thù rt khó phân bit như I-rc và A Phú Hãn không chng! Hãy sm các đnh bn thù đ loi hết kẹt thù trong hàng ngũ đ cho các chiến sĩ ca mình được an tâm khi bước lên mt chiếc máy nay hay mt chiếc tài ngm, ch cái kiu này thì chưa ra mt trn ta đã b đâm sau lưng ri thì chiến đu làm sao ni! 

 7) Sau cùng, tôi không khi ngm ngùi khi nhìn nhng vn khăn tang trên đu nhng người cô ph tr và các tr thơ, dù h là con em ca các cán binh VC, đang phc v cho mt chếđ đang nhn chìm quê hương tôi trong vũng ly ca bt công, nghèo đói, lc hu và nhng điu phi lý đ liên minh vi lũ  gic phương Bc thc hin mt ch nghĩa ngoi lai mà hu hết loài người đã vt vào st rác ca lch s!

Tôi thương h vì thy h cũng là người Vit Nam máu đ da vàng, cũng trông ging như hàng triu cô nhi qu ph mà bn VC đã tàn sát ti Min Nam nhân danh “gii phóng dân tc” nhưng thc cht là đánh nhau vi VNCH và M vì Liên Xô và Trung Quc” (Li ca chính tên VC Lê Dun ch tôi đâu có nói sai!). Tôi thương h vì l ra chng con anh em h s không chết mt cách oan c và không cn thiết như thế, nếu bn đu lãnh biết dùng nhng đng tin thuế ca h và nhng món vin tr khng l ca các cường quc M Nht Nga… vào vic trang b cho các phi công nhng thiết b tiêu chun ti thiu đ thoát chết nếu b rơi xung bin, thay vì bòn rút đ đ vào nhng cuc trà dư tu hu, gái gúng, xe hơi, nhà lu, bit th, cho con cái du hc và các th ca chìm ca ni ca riêng mình! 

Không phân bit là quc gia hay cng sn, chế đ mi hay chế đ cũ, VC hay VNCH, ln này dân tc VN mt đi nhng gì vì s ngu xun, đc tài và phn đng ca bn ngy Hán này: mt chc con em ưu tú và hai khí tài hàng chc triu đô! Đó là chưa k cái di sn mà hai tai nn thm khc nhưng không nht thiết phi xy ra này đ li: hàng chc cô nhi qu ph mà rường ct gia đình đã b cướp đi mt cách oan ung! “Còn cha gót đ như son, bây gi cha chết….” trong mt xã hi đy bt công như thế này thì nhng cô nhi này s thế nào? 

Ch còn mt cách đ chm dt nhng thm trng phi phi lý này, không thì chúng s tiếp tc tái din, có khi quy mô ln hơn: đó là dp b cái th chế bt công, bt lc và bt nhân này đ xây dng mt quc gia Vit Nam t do, dân ch, nhân quyn, tam quyn phân lp và hin đi đ quân ra quân, dân ra dân, chính phủ ra chính ph, đng phái ra đng phái ch không th nào đ cho cái đng biến thái, quái qu, hèn vi gic, ác vi dân và vi c quân đi này nm đu x mũi dân tc này được na! 

Ngày 20 tháng 6 năm 2016

Dù chiến tranh Chng M Ngy đã chm dt trên 40 năm, nhng vành khan sô vn không thôi bám trên đu các cô nhi qu ph Vit Nam! Vì đâu nên ni? K thù ln này là ai hay cũng vn là nhng k đã xúi dc dân tc này vào mt cuc chiến tranh vô nghĩa? Ngày nay thì mi s đã t tường ri, vy thì dân tc này cn phi làm gì đ nếu phi chiến đu mt ln na thì s hy sinh ca mình phi tht s có ý nghĩa, đ nhng vành khăn sô khi phi qun lên đu các tr thơ mt cách không cn thiết?

H nhc chúng cám ơn các ngư dân là chúng nhột ngay. Hãy xem mu đi thoi gia mt Dư ln viên và mt người dân dưới đây!

Ti sao gia đình các lit sĩ này phi cám ơn Đng, nhà nước và quân đi” – nhng tên đầu lãnh đã đẩy chồng cha và con em họ vào chỗ chết một cách vô ích do sự ngu dốt và vô trách nhiệm của họ và chậm trễ trong việc cứu hộ? Bộ việc cứu nạn cứu hộ binh sĩ đang lâm nạn không phải là nhiệm vụ hàng đầu của những cán bộ này sao? Lẽ ra họ phải đập đầu tạ lỗi với các gia đình của các nạn nhân chứ, sao lại ngược đời như thế hay đây chỉ là những sáo ngữ của một bọn vô học và vô lễ nghĩa?

Những lời “động viên, an ủi của một chính ủy liệu có giảm được nỗi đau đớn mất mát của các nạn nhân và gia đình họ khi sự mất mát và đau đớn đó thật ra không cần thiết phải xảy ra nếu các cấp chỉ huy và các chính ủy này biết lo liệu trước để đề phòng tai nạn và cứu hộ kịp thời. Ngày nay các chiến binh và thân nhân của họ không còn bị xa cách bởi một dãy Trường Sơn bí hiểm, một vĩ tuyến 17 mịt mù mà còn được mở mắt bởi báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Các chính ủy hãy liệu mồm mà nói láo nhé. Như Mỹ này xưa, chiến tranh đã đi vào phòng khách của quý vị rồi đấy!

Hàng ngàn tàu đánh cá thô sơca ngư dân đã được huy đng đ cu h cu nn cho quân đi nhân dân Vit Cng đây, nhưng khi chính các ngư dân này b Tàu cng áp bc, sát hi thì không thy bóng dáng ca các anh đâu c!

BÀI LN TRƯỚC

Cm nghĩ  kỳ cc khi đc bài báo
“Máy bay Su-30MK2 m
t liên lc: Phát hin vt du loang – VietNamNet”

By Listener

Phi chăng đây là mt cuc cu h kỳ l ca hi quân và không quân Vit Nam Cng Sn hay cái đuôi “b đi c H” và “Cô du kích nh” vn chưa đt hn?

Hi Quân và Không Quân Vit Nam Cng Sn cùng lc lượng cu h trang b mnh m và hot đng hu hiu như thế này sao?

Đc tin thy mt chiếc “Xù Khói”, máy bay tiêm kích “khng” ca Nga, được Không Quân VC mua nhiu chiếc và chn làm lc lượng tác chiến ch yếu ca mình, rt t hào v chúng, bmt tích trong lúc bay luyn tp lúc 7:30 sáng ngày 14/6/2016 tôi lin đc tin trên VietNamNet và xem hình cùng video báo đăng. Nhưng khi đc và xem hình tôi không khi ngc nhiên và tht vng v cái li làm ăn cu th, cò con ca cái gi là “lc lượng cu h” ca Hi Quân và Không Quân VIt Nam!

Đc “máy bay trc thăng qun tho trên bu tri đ tìm” nhưng ch thy có mt chiếc trc thăng c trông c rích bay lè xè thoáng qua. Đc thy “3 tàu hi quân và nhiu tàu ngư dân được huy đng đi tìm” thì ch thy vài con tàu bng g đang đu im lìm vi nhng lá c đ tung bay như đang th neo ngh ngơi. Đc thy “lc lượng cu h và dò tìm hp đen đang khn trương ra bin đi tìm chiếc phn lc b mt tích nghi rơi vì ngư dân báo thy vết du loang ngoài bin” thì ch thy mt chiếc xe van màu nhà binh đu gn mép mt cng nh, bên phía dưới ca hông xe, trên nn đt là mt lng gà vi ba, bn con gà tht bên trong, như đang ch mt “đng chí” sĩ quan quân đi nào đó đưa lên xe đem v làm tht ăn trong chuyến đi “ci thin” (t VC ưa dùng trong thi chiến đ ch hành đng đi kiếm thc ăn) ca mình!

Cnh quay bao quát ti bến cng cho thy mt s người tp nham không hiu là ai vì h không có trang phc ca hi quân, không quân, cu h, hoc chuyên viên gì, ngoi tr duy nht 2 người vn qun áo cu h màu vàng sáng là màu ca các nhân viên cu h trên bin, vi mt vài chiếc máy c nh trông thô sơ đt trên đt được nhà báo mô t là “máy dò tìm hp đen” chun b đ lên đường!

Tôi ch đoán là nhng người này chc là lính hi quân, b đi hoc nhân viên cu h đang chun b xung tàu ra khơi làm mt công tác quan trng, nguy him và khn cp: đó là dùng nhng máy móc và thiết b hin đi, tinh vi… đ dò tìm mt chiếc chiến đu cơ đt tin và quan trng đang lâm nn đ va cu mng mt phi công quý báu, va cu h, trc vt mt tài sn, mt khí tài đt đ quý giá ca nước nhà! Nếu là mt hot đng như thế thì phi tht khn cp và hùng hu như các nước vn thường làm! Nhưng đây nó ging như người ta đang chun b đi pic-nic hay đi ăn gi vy đó!

Thế nhưng, nhìn nhng con người lum thum, ăn mc lôi thôi, không đng phc, quân phc gì c – qun b đi, áo sơ mi trng xn tay, hoc áo ngn tay đ màu, sc khác nhau, chân đi dép, đu đi nón ci đng vn vơ trên b cng, tôi có cm tưởng h là mt đám người ô hp, hoc tt nht thì cũng ch là mt đám hn tp ca “b đi c H” và du kích  ca 50 năm vtrước, thi “ta đánh M là đánh cho Liên Sô và Trung Quc”!

Trước tình hình căng thng trên thế gii hin nay, nht là ti Bin Đông, tôi không khi rùng mình khi tưởng tượng cnh cái đi quân này lâm vào mt cuc chiến vi nhng chiếc siêu phn lc, tàu ngm, siêu hm đi, tên la và khí tài ca các lc lượng siêu hin đi, siêu tc ca các bên tham chiến như M, Nht, Trung Quc, Nga, n Đ và nhng nước chung quanh!

Tôi không khi hình dung cái cnh tượng ca mt quân đi và mt quc gia đã t chc và tiến hành cuc cu h tht thô thin ngày hôm nay s biến hoá như thế nào trong mt thi gian ngn ngi đ thoát khi cái mô hình du kích chiến trong cuc chiến tranh va qua mà cái gi là “chiến thng” tht ra ch là mt cuc tràn ra t rng rú ca mt đám quân tp nham đ tiếp thu nhng thành ph và qun l b trng ca mt quc gia và mt quân đi hin đi, hùng mnh, chuyên nghip và thin chiến nhưng đã được lnh thôi không chiến đu na, mà vn tiến quân không kp đ tiếp thu?

http://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quan-su/310137/may-bay-su-30mk2-mat-lien-lac-phat-hien-vet-dau-loang.html

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

3 Comments on Hải Ngoại Thấy Gì Qua Hai Vụ Máy Bay Rơi?

 1. CHẢ CHÌA NỌ KIA
  Ba Đình hậu sản hái lá mơ
  Sát thương vũ khí đổi huyết cờ
  Thúi địch Bắc Kinh dơ Vũng Áng
  Bồ hòn ngậm ngọt đảng lững lơ
  Quảng Bình biển chết tỉnh bơ thăng long thái thú tú lơ khơ giã cào
  Lò Tôn Nữ Thị Ninh Mao
  Trạch Đông lương ít bồ chao mòng biển gào
  Thăng Long bám ghế không trao bất tuân dân sự phong trào quần chúng dân
  Bạch My tà giáo lũ tà thần
  Đang đi theo đĩ phải hiến thân
  Đạo dụ Vũ Khiêu Kỳ Duyên ngộ
  Nị tỳ Các Chú tuột truồng Trần
  Dân Tiên nằm bẹp cương cần miền nam phỏng Dzái cù lần còn Củ Chi
  Vả chăng hố xí bắc kì
  Phân hoai bầu bí đến thì Hà Nội chia
  Bí thư tráng miệng chả chìa lâu la phe phẩy nọ kia tử cấm thành
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 2. BẦY GÀ TỬ MỴ
  Tâm Thanh khai Vũng Áng đảng bịt hũ mắm tôm
  Phi công sống ngậm mồm láng giềng chết cơm mẻ
  Thông tin nghỉ hưu khỏe chia sẻ cái Củ Chi
  Hố Mao xí bắc kì phân hoai hoài Hà Nội
  Đại đồng lầy lội khắp giang san Bác cứt lợn bông khống ngọc hoàng
  Bầy đàn tướng tá trư bát giái
  Tiên bồng nguyên soái Trần Đại Quang
  Nguyễn Xuân Fuck hậu Bành Lệ Viện tế điên Phú Trọng đến địa đàng
  Đinh La Thăng đóng xuống sình
  Rạch Gầm Soài Mút thúi ình Tàu Hủ Kinh
  Xây lò Tôn Nữ Thị Ninh
  Bí thư Nam Định làm tình tội trung ương
  Mây mưa độc đảng một chiếu giường gối chăn bất bại tại đông phương
  Đơn cánh không kham theo giặc lái
  Casa tái giá cẩu quan dương
  Da cóc lòng gà bay tử mỵ ngư dân biết lặn quỷ vô thường
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 3. Toi nghi Hai ong phi Cong Su khoi 30 trong thoi gian ranh nen lay may bay ra nhao lon , chu neu la Huyen luyen bay thi phai co 2 chiec , Ong Tran quang Khai Anh dung Huy sinh dung la bon VC , chet tai nan ma Anh dung hy sinh , Con chiec May bay Cuu nan do Ong Doan lai Nhin thay tuong cua Ong khg biet noi sao ,Phi co dam xuong Bien voi Toc do nhu the nao ma tan nat , nhu bi va Cham , Ong nha Bao Loi len tieng nghi van thi bi rut the nha Bao , Con ba vo Ong Khai cho den khi Chong chet moi duoc bien Che vao day tai Truong Chu van An , nhu vay Ong Khai rat ngheo ? trong khi may thang Cong an thi giau su ,Quan doi Vn co gi thi chi Than tho Voi TRung cong , cac ban con nho Trung quoc quay vung bien Vn nam 2013 vu gian khoan Hai duong thi BTTM Viet nam van goi Can bo cao cap qua Trung quoc hoc tap , nhu vay la The nao ? khg hieu noi bon VC chung noi mot dang lam mot neo , xao tra luong leo quen roi , chi co mot phi cong mat tich ma Ca Bo Quoc phong vc khg cuu noi , roi Ngu dan bam bien cuu duoc Ong Cuong va Tim ra Ong Khai ,roi mai day tui Tau no Tan cong chac khg biet noi sao ?

  Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: