Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Liên Thành

Thư Ngỏ Gởi Thân Nhân Của Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Trong Biến Cố Mậu Thân 1968 tại Huế

No Picture
Hãy trả lại công lý và công bằng cho 1,200 thường dân mất tích và bị 5,327 thường dân vô tội bị cộng sản đập đầu chôn sống, bắn giết, trong Tết Mậu Thân tại Cố Đô Huế năm 1968. Đồng bào Huế hãy hợp tác với chúng tôi không có trong những lực truy tố kẻ sát nhân ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế về tội diệt chủng. Liên Thành Nguyên Chỉ Huy Trưởng BCH / CSQG Thừa Thiên-Huế Địa chỉ liên lạc: nguyenphuclienthanh@gmail.com ___________________________ Gần 42 năm trôi qua kể từ Tết Mậu Thân 1968, một quãng thời gian không phải ngắn cho một đời người, ... [Xem tiếp]

Hãy đưa cộng sản ra tòa Hình Sự Quốc Tế

No Picture
Thư Ngỏ Gởi Thân Nhân Của Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Trong Biến Cố Mậu Thân 1968 tại Huế Hãy trả lại công bằng và công lý cho 1.200 thường dân bị mất tích và 5.327 thường dân vô tội bị cộng sản đập đầu chôn sống, bắn giết, trong Tết Mậu Thân tại Cố Đô Huế năm 1968. Đồng bào Huế hãy hợp tác với chúng tôi trong nỗ lực truy tố những kẻ sát nhân ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế về tội diệt chủng. Liên Thành Nguyên Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế Địa chỉ liên lạc: nguyenphuclienthanh@gmail.comĐịa chỉ email này đang được bảo vệ ... [Xem tiếp]